DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty školy a žádosti:
Stanovy SRPDŠ
Řád školní jídelny
Přihláška do ŠD
Školní vzdělávací program ŠD
Školní řád
ŠVP Příloha I - Vlastní hodnocení školy
ŠVP Příloha II - Plán EVVO
Dodatek k ŠVP 03/2016
Žádost o uvolnění z vyučování (max. 1 den)
Zápisní lístek do ZŠ
Žádost o přijetí dítěte do ZŠ
Žádost o uvolnění z výuky (více než tři dny)
Žádost o odklad
Přihláška do ŠD (školní družiny)
přihláška ke stravování
GDPR - pověřenec
Druhý dodatek k ŠVP 03/2016
Školní vzdělávací program
Výroční zprávy:
Výroční zpráva 2010/2011
Výroční zpráva 2011/2012
Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018