DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty školy a žádosti:
Stanovy SRPDŠ
Řád školní jídelny
Školní vzdělávací program ŠD
Školní řád
ŠVP Příloha I - Vlastní hodnocení školy
ŠVP Příloha II - Plán EVVO
Dodatek k ŠVP 03/2016
Žádost o uvolnění z vyučování (max. 1 den)
Žádost o uvolnění z výuky (více než tři dny)
přihláška ke stravování
GDPR - pověřenec
Školní vzdělávací program
Bakaláři - příručka pro rodiče
Druhý dodatek k ŠVP 03-2016
Vnitřní řád školní družiny
Dodatek č.1 ke školnímu řádu
Školní zpravodaj + organizace šk.roku 2022/2023
Přihláška do školní družiny
Odhláška ze školní družiny
Dodatek č.2 ke školnímu řádu
Dodatek č.3 ke školnímu řádu
Výroční zprávy:
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2021/2022