Dovolujeme si Vám v příloze přeposlat informaci a případné využití materiálu od p. MUDr. Švadlenkové – KHS Pardubice – leták na školní tašky, který vytvořily pracovnice Zdravotního ústavu Praha.

Letak - jak vybrat skolni brasnu.pdf

DESATERO PRO PRVŇÁČKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů nemusel na mne čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKA

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

2. Každý den ostrouhám tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.

4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

 

V září nastává v životě šestiletých dětí důležitá změna - mění se ve školáky a zůstanou jimi řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy rozhodují často i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky kluků a holčiček ve škole co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi. Pokud si nejste jisti, zda je váš prvňák - čekatel na první třídu dobře připraven, přečtěte si pozorně následující zásady:

 

Dítě, které jde do první třídy, by mělo umět:

 • správně vyslovovat všechny hlásky;
 • umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a zjednodušeně vyprávět obsah
 • umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit
 • umět recitovat básničku, zazpívat písničku
 • vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry - domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • počítat do pěti
 • umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatnědodržovat hygienu, umýt si ruce samostatně se najíst příborem
 • být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit 3 - 4 kilogramy
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat

 

Jak vidíte, je toho dost. Není nutné, aby dítě před nástupem do školy umělo číst, psát, počítat a mluvit cizím jazykem. Při poctivé školní práci se toto vše ve škole naučí.

 

Jak můžete pomoci svým dětem_1.docx

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 11.6.2019 od 15:00 hodin v jídelně školy.(boční vchod od tělocvičny)

 

Zápis pro šk.rok 2019/2020 se bude konat ve dnech 3.4. a 4.4.2018 od 13:00 do 18:00 hodin. na ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748 (1.patro)

Název zápisu: "Putování se sovou"

V příloze naleznete vše potřebné!

Žádost o přijetí dítěte na ZŠ.doc
žádost o odklad.doc
zápisní list nový.doc
Vyhlaska_skobvodu_2_2018_platne_zneni.pdf
mapa_so.pdf
Informace k zápisu_2019-20.docx
Kritéria přijímaní 2019.docx