Odhlašování a objednávky obědů

 

Odhlašování a objednávky obědů
a) provádějí strávníci sami čipem nebo Pardubickou kartou na objednávkovém terminálu – nejpozději den předem do 14,00 hodin, objednávkový terminál je umístěn u kanceláře vedoucí ŠJ
b) elektronicky – http://strav.nasejidelna.cz/0063 do 14,00 hodin, den předem
c) telefonicky – telefon ŠJ 466 304 073
    mobil 731 681 192
    e-mail: obedy@zssvitkov.cz
takto lze, v nutných případech, odhlásit ještě týž den do 7,00 hodin

Výdej obědů pro nemocné děti z ulice Školní 748 (rampa), od 11,30 - 12,00  a 13,30 - 14,00 hodin

Strávník má nárok na oběd pouze 1. den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit!
Prázdniny,školy v přírodě a výlety jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům, kterých se to týká. Strávníci, kteří se uvedených akcí nezúčastní, si musí oběd sami přihlásit.

 

 

I. Šedová
vedoucí školní jídelny