Zástupci školské rady

Za zřizovatele, předseda ŠR
Petr Králíček
Za zřizovatele, člen
Mgr. Jakub Rychtecký
Za zákonné zástupce, členka
Mgr. Šárka Mrklovská
Za zákonné zástupce, členka
Mgr. Lucie Doležalová
Za pedagogické pracovníky, zapisovatel
Mgr. Kateřina Tichá
Za pedagogické pracovníky, členka
Šárka Berková

webfix