Zástupci školské rady

Za zřizovatele, předseda ŠR
Petr Králíček
Za zřizovatele, člen
Mgr. Jakub Rychtecký
Za zákonné zástupce, členka
Magdaléna Turynová
Za zákonné zástupce, členka
Dita Danihelková
Za pedagogické pracovníky, zapisovatel
Mgr. Kateřina Tichá
Za pedagogické pracovníky, členka
Marcela Petrová

Zápisy ze schůzek školské rady

Zápisy ze schůzek školské rady
2017-09-26

INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ

Školská rada od 1. 1. 2015 je volena na období tří let t.j. do 1. 1. 2018.

 

Zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

2017-08-21