Zástupci školské rady

Za zřizovatele, člen
Petr Králíček
Za zřizovatele, člen
Mgr. Jakub Rychtecký
Za zákonné zástupce, členka
Mgr. Šárka Mrklovská
Za zákonné zástupce, členka
Mgr. Lucie Makovská
Za pedagogické pracovníky, zapisovatel
Mgr. Kateřina Tichá
Za pedagogické pracovníky, předsedkyně ŠR
Šárka Berková

webfix