Zástupci školské rady

Za zřizovatele, předseda ŠR
Petr Králíček
Za zřizovatele, člen
Mgr. Jakub Rychtecký
Za zákonné zástupce, členka
Magdaléna Turynová
Za zákonné zástupce, členka
Dita Danihelková
Za pedagogické pracovníky, zapisovatel
Mgr. Kateřina Tichá
Za pedagogické pracovníky, členka
Marcela Petrová

webfix