Čarodějnice v družině

Ve středu 28.4. si děti na školní zahradě užijí čarodějnický rej se spoustou pohybu a zábavy. Samozřejmě po jednotlivých odděleních při zachování všech protiepidemických opatření.

Děti mohou ve svém kostýmu přijít už ráno do školy:))

Ukončení aktivit do 15:00 hodin.

2021-04-27

Úplata za zájmové vzdělávání

Školní družina při ZŠ Pardubice – Svítkov

Úplata za zájmové vzdělávání 

Školní rok : 2020 - 2021

II. pololetí – částka 900 Kč

 

Platba proběhne elektronicky – na účet = jednorázový příkaz k úhradě

v.s. (variabilní symbol) : 555

Do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE je nutné napsat: ŠD příjmení a jméno DÍTĚTE !!!!!!!!!!!!

Číslo účtu: 120 54 91 389/ 0800

 

2021-01-17

Vycházky do lesa

I nadále budeme každé pondělí chodit s dětmi do lesa. Prosíme, vybavte děti oblečením = pláštěnka, holinky+teplé ponožky, šusťáky. Děti si vše umístí do šatny ŠD. Ven chodíme za každého počasí!!! 

2020-11-24