Zápis do školní družiny pro prvňáčky

se koná v budově školy v úterý 22.6.2021 ihned po schůzce rodičů s třídními učitelkami.

Paní vychovatelky pro vás mají připraveny základní informace o družině a přihlášky do ŠD na školní rok 2021/2022.

 

2021-06-13

Informace školní družiny pro rodiče prvňáčků

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2021/2022

5 oddělení - 150 dětí 

PROVOZNÍ DOBA: denně 6,15 – 7,45 hodin a 11,30 – 16,30 hodin.

Zákonní zástupci ani další doprovod dětí NEMAJÍ PŘÍSTUP DO ŠKOLY!

Osobní vyzvedávání dětí před školou pouze:

  1. na základě stálého času vyzvedávání, který uvedete na přihlášce
  2. na základě aktuální změny času odchodu na konkrétní den, tato změna musí být zapsána v notýsku dítěte!!!

Respektujte, prosím, stanovenou hodinu pro vyzvednutí dítěte:

  • ihned po vyučování a obědě (omluvenku v notýsku dítě předloží paní učitelce – tento den do družiny vůbec nejde)
  • 13,00 hodin
  • 15,00 hodin
  • 15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30

Dítě vyzvednete VŽDY u bočního vchodu. 

Stane-li se, že se opozdíte a nestihnete ve vámi stanovenou dobu na dítě před školou čekat...v tom případě vždy VČAS volejte na mobil a domluvte se s paní vychovatelkou na náhradním čase!!!

 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY - od ŘÍJNA:

Pondělí 15:00 – 15:45 hod. - Sportovní hry pro I. ročník 

Pondělí 16:00 – 16:45 hod. - Sportovní hry pro II. a III. ročník 

Úterý 15:00 – 15:45 hod. - Míčové hry pro I., II., III. ročník 

Pátek 13:15 – 14:45 hod. - Country tance = 100 Kč/pololetí 

Út + Čt 14:00 – 15:15 hod. -  Keramika = 1x za 2 týdny, 300 Kč/pololetí

Středa od ŘÍJNA – zejména turistika a hry v přírodě

+ akce konané ve spolupráci s jiným subjektem, ukončení 16:00 – 16:30 hod. 

Děti, které se akce nezúčastní, je nutné vyzvednout nejpozději ve 13:00 hod.

 

PŘIPRAVTE, prosím, DĚTEM:

Klíčenku nebo peněženku na ČIP/ Pardubickou kartu

Lahev šťávy na pitný režim

Tepláky (šusťáky) v sáčku OZNAČENÉ JMÉNEM - na venkovní aktivity 

Holinky + pláštěnku OZNAČENÉ JMÉNEM - ven chodíme za každého počasí 

 

ÚPLATA za zájmové vzdělávání: 200 Kč/měsíc.

Úplata je splatná pololetně převodem – detaily platby budou včas zveřejněny na webu školy a v notýscích dětí.

 

TELEFON

oddělení A+B+C  730 584 103

oddělení D+E  731 681 191  

2021-06-09

Přihláška do školní družiny

Zde si můžete stáhnout přihlášku do školní družiny na školní rok 2021/2022

prihlaska šd - pravidelná denní činnost.xls
2021-06-08