Ve středu 19.12.

budeme nadělovat lesní zvěři. Dobroty (mrkev, jablko, tvrdé pečivo...) odneseme na okraj čivické obory. Nutné je teplé oblečení, dobré boty a sváča v batohu. Návrat do školy: do 16,00 hodin.

Možnost bruslení na závodišti využijeme od ledna do března cca 2x měsíčně. Pořiďte proto dětem brusle! První výlet s bruslením se uskuteční ve středu 9.1.2019. 

2018-12-06

Akce v PROSINCI

  7.11.  Velká čertí jízda  A+B+C+D

14.11.  Vánoční dílny  A+B

            Vánoční diskotéka  C+D

21.11.  Vánoční nadělování v lese  A+B+C+D

 

Jůůů, šotek zaúřadoval!!! Termíny jsou špatné!!! Platí prosincové středy 5.12., 12.12.,19.12. Opravte si, prosím, a omluvte škodolibost šotka:)

2018-11-30

Osobní vyzvednutí žáka z ŠD během přestavby školy

STANOVENÁ DOBA OSOBNÍHO VYZVEDNUTÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Pro všechna oddělení platí:

OD 3.12. BUDE PRO ODCHOD Z DRUŽINY FUNKČNÍ POUZE BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY - vstup z Kostnické ulice. 

RODIČE ČI DALŠÍ V PŘIHLÁŠCE STANOVENÝ DOPROVOD SMÍ VSTOUPIT DO PROSTOR DRUŽINY POUZE V DOBĚ 15,00  - 16,30 hodin.

Ve středu od ukončení akce do 16,30. Dřívější vyzvednutí dětí ze zahrady nebude možné vzhledem k oplocení stavby!

V jiném čase vyzvednutí je NUTNÝ ZÁPIS V NOTÝSKU, děti to nemají k bočnímu vchodu daleko, přesně v určený čas za vámi k bočnímu vchodu dojdou! Budou poučeny o bezpečném chování!  Vy je upozorněte na nutnost ukázat zápis v notýsku vychovatelce!

Nadále platí možnost odejít PO VYUČOVÁNÍ = DĚTI ODCHÁZEJÍ NA OBĚD S TŘÍDNÍ UČITELKOU, PO OBĚDĚ SE PŘEVLEČOU VE ŠKOLNÍ ŠATNĚ a VYJDOU HLAVNÍM VCHODEM, KDE BUDE V ČASE OBĚDA SLUŽBA.

Seznamte, prosím, s touto informací i prarodiče a ostatní osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Děkujeme.


Zároveň vás žádáme o trpělivost a schovívavost, než se systém odchodů zažije a zaběhne. Toto opatření je nutné z hlediska velmi omezeného prostoru ve vstupu do upravených prostor jídelny a velkého pohybu žáků do a z jídelny v čase vydávání obědů.

2018-11-30