STŘEDA - 6. 12. 2023 Čertí hrátky

Čeká nás pekelné dovádění na školní zahradě - nutné teplé oblečení.

Čas: 13 - 16 hod.

S sebou: sváču s pitím.

Děti, které se pekelného dovádění nezúčastní, odchází ve 13 hod.

2023-12-01

AKCE s družinou na prosinec 2023

  6. 12. 2023 - Čertí hrátky na školní zahradě

13. 12. 2023 - Kouzelné Vánoce na zámku - Nechanice - podrobnější informace budou včas oznámeny

                       v notýsku 

2023-11-30

POZOR ZMĚNA PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ (E, F) – POUZE PO AKCI - STŘEDY

Vhledem k nepřehlednosti při předávání děti po středečních akcích, budeme děti z oddělení E, F předávat U HLAVNÍHO VCHODU.

 

2023-10-20