Ve středu 17.4.

máme KULIČKIÁDU. Batoh není nutný, sportovní oblečení vhodné. Akce končí v 16,00 hodin.

DSCN1052.jpg
2019-03-06

Keramika 1.tříd v II. pololetí

Čas: 14 – 15,15 hod. 

Ochranný oděv = plášť, zástěru, starou košili – nejlépe s rukávy –si děti vždy přinesou s sebou v aktovce – nebo nechají v družinové šatně v sáčku, tašce…

Termíny pro ÚTERÝ - 1.A: 12.2.,26.2.,12.3.,26.3.,9.4.,23.4.,7.5.,21.5.

Termíny pro ČTVRTEK - 1.B: 14.2.,28.2.,14.3.,28.3.,11.4.,25.4.,9.5.,23.5.

2019-01-04

Osobní vyzvednutí žáka z ŠD během přestavby školy

STANOVENÁ DOBA OSOBNÍHO VYZVEDNUTÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Pro všechna oddělení platí:

OD 3.12. BUDE PRO ODCHOD Z DRUŽINY FUNKČNÍ POUZE BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY - vstup z Kostnické ulice. 

RODIČE ČI DALŠÍ V PŘIHLÁŠCE STANOVENÝ DOPROVOD SMÍ VSTOUPIT DO PROSTOR DRUŽINY POUZE V DOBĚ 15,00  - 16,30 hodin.

Ve středu od ukončení akce do 16,30. Dřívější vyzvednutí dětí ze zahrady nebude možné vzhledem k oplocení stavby!

V jiném čase vyzvednutí je NUTNÝ ZÁPIS V NOTÝSKU, děti to nemají k bočnímu vchodu daleko, přesně v určený čas za vámi k bočnímu vchodu dojdou! Budou poučeny o bezpečném chování!  Vy je upozorněte na nutnost ukázat zápis v notýsku vychovatelce!

Nadále platí možnost odejít PO VYUČOVÁNÍ = DĚTI ODCHÁZEJÍ NA OBĚD S TŘÍDNÍ UČITELKOU, PO OBĚDĚ SE PŘEVLEČOU VE ŠKOLNÍ ŠATNĚ a VYJDOU HLAVNÍM VCHODEM, KDE BUDE V ČASE OBĚDA SLUŽBA.

Seznamte, prosím, s touto informací i prarodiče a ostatní osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Děkujeme.


Zároveň vás žádáme o trpělivost a schovívavost, než se systém odchodů zažije a zaběhne. Toto opatření je nutné z hlediska velmi omezeného prostoru ve vstupu do upravených prostor jídelny a velkého pohybu žáků do a z jídelny v čase vydávání obědů.

2018-11-30