Informace pro školní rok

               INFORMACE  ŠJ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  

1. Platba stravného
 trvalým příkazem - převod z účtu na účet
 ve prospěch účtu č. 19-1205491389/0800  (účet ŠJ při ZŠ Svítkov)
 variabilní symbol – u zavedených strávníků zůstává po celou dobu školní docházky žáka a u nových bude přidělen při zakoupení čipu (pokud jste zapomněli VS vašeho dítěte, volejte ŠJ – 466304073)
 splatnost : ke 20. dni předcházejícího měsíce, tj. 20.8. 20.. (na září)
 Platby za obědy, které nepřijdou do konce předcházejícího měsíce, budou brány jako zálohy na následující měsíc (příklad – platba z 1. 9. 2023 – bude  záloha na měsíc říjen)
 Jednotné stravné:
 Cena stravného od dubna 2023 je podle věkových kategorií :          

                                                  7- 10 let  – 35,- Kč/ 700, -  Kč měsíčně

                                                  11 – 14 let – 37,- Kč / 740,- Kč měsíčně

                                                  15 a více – 40,- Kč/ 800,- Kč měsíčně

 

Vyúčtování bude prováděno na konci školního roku. Přeplatky za stravné se budou vracet na číslo účtu, které bylo uvedeno na přihlášce ke stravování.

2. Odhlašování obědů
a) provádějí strávníci sami čipem nebo Pardubickou kartou na objednávkovém terminálu – nejpozději den předem do 14,00 hodin, objednávkový terminál je umístěn u kanceláře vedoucí ŠJ
b) telefonicky – telefon ŠJ  466 304 073 

                         mobil 731 681 192 + možnost sms zprávy

                          e-mail obedy@zssvitkov.cz 

c) elektronicky http://strav.nasejidelna.cz/0063  - den předem do 14,00 hodin

- ve výjimečných případech ještě týž den do 7,00 hodin - na telefon, mobil, e-mail
                                                                 
Strávník má nárok na oběd pouze 1. den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit!
Prázdniny,školy v přírodě a výlety jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům, kterých se to týká. Strávníci, kteří se uvedených akcí nezúčastní, si musí oběd sami přihlásit.

3. Ztráta nebo poškození čipu (Pardubické karty)
Případnou ztrátu nebo poškození čipu (Pardubické karty) ve vlastním zájmu neprodleně nahlásí strávník v ŠJ, aby mohl být zablokován výdej obědů.
Potom je nutné si zakoupit  nový čip nebo vystavit duplikát Pardubické karty.

4. Zapomenutí čipu a Pardubické karty
Pokud žák zapomene čip (Pardubickou kartu), vedoucí školní jídelny mu po kontrole na počítači, zda má na daný den objednaný a zaplacený oběd vydá náhradní doklad.
V době nepřítomnosti vedoucí ŠJ, nahlásí zapomenutí čipu v kuchyni.

Po zaplacení a aktivování čipu, a připsání peněz za stravování na účet ŠJ, mají strávníci automaticky objednány obědy. Ukončení stravování ve školní jídelně musí být písemně nahlášeno vedoucí ŠJ.
Na objednávkovém terminálu se provádí odhlášení obědů  a případné opětovné přihlášení podle vyvěšeného návodu, a to nejdříve 2 týdny a nejpozději 24 hodin před příslušným dnem odhlášky.


                                                                                              Irena Šedová
                                                                                            vedoucí ŠJ ZŠ Svítkov