Informace pro školní rok 2017/2018

1. Platba stravného

 •  Trvalým příkazem - převod z účtu na účet. Ve prospěch účtu
  č. 19-1205491389/0800  (účet ŠJ při ZŠ Svítkov)
   - Variabilní symbol: u zavedených strávníků zůstává a u nových bude přidělen při zakoupení čipu (pokud jste zapomněli VS vašeho dítěte, volejte ŠJ – 466 304 073)
   - Splatnost: ke 20. dni předcházejícího měsíce, tj. 20. 8. 2017 (na září)
   - Platby za obědy, které nepřijdou do konce předcházejícího měsíce, budou brány jako zálohy na následující měsíc (příklad – platba z 1. 9. 2017 – bude  záloha na měsíc říjen) pro věkové kategorie (dosažení věku 11 a 15 let platí pro školní rok  2017/2018 včetně prázdnin). Nikoliv pro třídy-
                     
      - strávníci 7-10 let            460,- Kč          (20 x 23,- Kč)
      - strávníci 11-14 let           500,- Kč          (20 x 25,- Kč)
      - strávníci 15-18 let          540,- Kč          (20 x 27,- Kč)

  Od školního roku 2017/2018 je nutné platby provádět MĚSÍČNÍM PŘÍKAZEM !!!!

    
Vyúčtování bude prováděno na konci školního roku. Přeplatky za stravné se budou vracet na číslo účtu, které bylo uvedeno na přihlášce ke stravování.


2. Odhlašování obědů

 • Provádějí strávníci sami čipem nebo Pardubickou kartou na objednávkovém terminálu – nejpozději den předem do 14,00 hodin, objednávkový terminál je umístěn u kanceláře vedoucí ŠJ
 • Telefonicky 466 304 073
  - na ten samý den nejpozději do 7,15 hodin
  - na ostatní dny v době od 6,30 – 14,00 hodin, pak je možné nechat vzkaz na záznamníku

Strávník má nárok na oběd pouze 1. den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit! Prázdniny,školy v přírodě a výlety jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům, kterých se to týká. Strávníci, kteří se uvedených akcí nezúčastní, si musí oběd sami přihlásit.


3. Ztráta nebo poškození čipu (Pardubické karty)


Případnou ztrátu nebo poškození čipu (Pardubické karty) ve vlastním zájmu neprodleně nahlásí strávník v ŠJ, aby mohl být zablokován výdej obědů. Potom je nutné si zakoupit  nový čip nebo vystavit duplikát Pardubické karty.


4. Zapomenutí čipu a Pardubické karty


Pokud žák zapomene čip (Pardubickou kartu), vedoucí školní jídelny mu po kontrole na počítači, zda má na daný den objednaný a zaplacený oběd,vydá náhradní doklad. V době nepřítomnosti vedoucí ŠJ, nahlásí zapomenutí čipu v kuchyni.

Po zaplacení a aktivování čipu, a připsání peněz za stravování na účet ŠJ, mají strávníci automaticky objednány obědy. Ukončení stravování ve školní jídelně musí být písemně nahlášeno vedoucí ŠJ. Na objednávkovém terminálu se provádí odhlášení obědů a případné opětovné přihlášení podle vyvěšeného návodu, a to nejdříve 2 týdny a nejpozději 24 hodin před příslušným dnem odhlášky.
 

 

Monika Rosulková
vedoucí ŠJ při ZŠ Svítkov