Vážení rodiče,

od 01. září 2018 jsem na Vaši školu nastoupila jako školní psycholožka. Poskytuji komplexní služby žákům, rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Můžete se na mě obrátit, pokud máte výchovné problémy se svým dítětem, vnímáte obtíže v komunikaci mezi Vámi a dítětem nebo mezi dítětem a učiteli, pokud má Vaše dítě problémy v kolektivu spolužáků nebo má osobní či emoční problémy aj. Při své práci spolupracuji s vedením školy, učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence, s pracovníky pedagogicko–psychologické poradny, se zaměstnanci střediska výchovné péče aj. Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsem vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb školní psycholožky je bezplatné.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a GDPR Vás tímto žádám o udělení souhlasu s následující činností školní psycholožky na škole:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách
 • diagnostické činnosti zaměřené na třídní kolektivy dětí
 • návštěvy ve třídách
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami chování
 • péče o integrované studenty, spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které mě samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně psychicky náročné situaci
 • spolupráce při tvorbě a provádění preventivních programů k předcházení sociálně patologickým jevům na škole

V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mailu hlavacova@zssvitkov.cz či na telefonu 734 643 688, 466 303 273 ( sekretariát)

 

Na Vaší škole budu každý týden ve středu a v pátek

 

Pravidelné konzultace pro rodiče probíhají ve STŘEDU v době od 12:00 - 16:00 h. v pracovně psychologa. (Kancelář psychologa je umístěna v přízemí od hlavního vchodu vlevo vedle učebny dílen).

V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte mě a dohodneme se na jiném termínu. Na konzultace je vhodné se předem telefonicky či e-mailem objednat. Budete tak mít jistotu, že se Vám v daném čase mohu bez čekání věnovat.

 

Věřím, že mé působení na škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

 

Mgr. Kristýna Hlaváčová

Informovaný souhlas psycholog web.pdf

VOLBA POVOLÁNÍ

 

Naše škola zakoupila pro žáky 7. až 9. tříd přístup na webový portál Pro školy. Portál www.proskoly.cz pomáhá studentům základních a středních škol, jejich rodičům a učitelům.

Pro každého žáka sedmých až devátých tříd je vygenerováno jedinečné přístupové heslo, které si může vyzvednout u svého třídního učitele a otestovat si své znalosti ve škole i v klidu svého domova.           

Portál nabízí pomoc při výběru typu střední školy, oborového zaměření a rozhodování o další studijní dráze. Na portále jsou k dispozici Testy volby povolání, Testy dětských schopností, Testy pro nejmenší a nově Paměťové testy. Portál  nabízí také možnost otestovat si schopnosti a předpoklady, které jsou důležité pro další studium a profesní kariéru studentů.

 

S výběrem střední školy vám také pomohou:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - IPS, Úřadu práce ČR Krajská pobočka Pardubice, B. Vikové-Kunětické 2011 (ips@pa.mpsv.cz)

Kariérové centrum, CCV Pardubice , Mozartova 449 (dvorakova@ccvpardubice.cz)

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Sukova 1260 (poradna@ppp-pardubice.cz

 

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019:

Důležité informace k jednotné přijímací zkoušce na stránkách společnosti CERMAT

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

Ke stažení:

vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_.docx
Informace_GSP_2017_2018.pdf
přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019.pdf
Přijímací řízení podle novely školského zákona.docx
Prijimaci_rizeni_2018_19.pptx
Stipendia_18.ppt
Průběh přijímacího řízení - rady.PDF

Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Tichá
e-mail: ticha@zssvitkov.cz

Konzultace:

Po dohodě zajistí výchovná poradkyně

Témata konzultací:

 • volba povolání
 • děti se SPU, SVPU
 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • problémoví žáci: učení, chování, osobní problémy
 • nezralé děti - odklady školní docházky, opakování ročníku
 • doporučení do PPP /do jiného odborného pracoviště/
 • speciální školy atd. dle zájmu a potřeby

Telefon: 466 303 273, 603 831 778

 

Připravujeme...