Vážení rodiče,

od 01. září 2018 jsem na Vaši školu nastoupila jako školní psycholožka. Poskytuji komplexní služby žákům, rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Můžete se na mě obrátit, pokud máte výchovné problémy se svým dítětem, vnímáte obtíže v komunikaci mezi Vámi a dítětem nebo mezi dítětem a učiteli, pokud má Vaše dítě problémy v kolektivu spolužáků nebo má osobní či emoční problémy aj. Při své práci spolupracuji s vedením školy, učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence, s pracovníky pedagogicko–psychologické poradny, se zaměstnanci střediska výchovné péče aj. Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsem vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb školní psycholožky je bezplatné.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a GDPR Vás tímto žádám o udělení souhlasu s následující činností školní psycholožky na škole:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách
 • diagnostické činnosti zaměřené na třídní kolektivy dětí
 • návštěvy ve třídách
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami chování
 • péče o integrované studenty, spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které mě samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně psychicky náročné situaci
 • spolupráce při tvorbě a provádění preventivních programů k předcházení sociálně patologickým jevům na škole

V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mailu hlavacova@zssvitkov.cz či na telefonu 734 643 688, 466 303 273 ( sekretariát)

 

Na Vaší škole budu každý týden ve středu a v pátek

 

Pravidelné konzultace pro rodiče probíhají ve STŘEDU v době od 12:00 - 16:00 h. v pracovně psychologa. (Kancelář psychologa je umístěna v přízemí od hlavního vchodu vlevo vedle učebny dílen).

V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte mě a dohodneme se na jiném termínu. Na konzultace je vhodné se předem telefonicky či e-mailem objednat. Budete tak mít jistotu, že se Vám v daném čase mohu bez čekání věnovat.

 

Věřím, že mé působení na škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

 

Mgr. Kristýna Hlaváčová

Informovaný souhlas psycholog web.pdf

VOLBA POVOLÁNÍ

V úterý 29. ledna 2019 proběhne od 16:30 ve třídě 6.A informační schůzka k přijímacím zkouškám na SŠ:

- důležité termíny

- přihlášky

- zápisové lístky

 

Naše škola zakoupila pro žáky 7. až 9. tříd přístup na webový portál Pro školy. Portál www.proskoly.cz pomáhá studentům základních a středních škol, jejich rodičům a učitelům.

Pro každého žáka sedmých až devátých tříd je vygenerováno jedinečné přístupové heslo, které si může vyzvednout u svého třídního učitele a otestovat si své znalosti ve škole i v klidu svého domova.           

Portál nabízí pomoc při výběru typu střední školy, oborového zaměření a rozhodování o další studijní dráze. Na portále jsou k dispozici Testy volby povolání, Testy dětských schopností, Testy pro nejmenší a nově Paměťové testy. Portál  nabízí také možnost otestovat si schopnosti a předpoklady, které jsou důležité pro další studium a profesní kariéru studentů.

 

S výběrem střední školy vám také pomohou:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - IPS, Úřadu práce ČR Krajská pobočka Pardubice, B. Vikové-Kunětické 2011 (ips@pa.mpsv.cz)

Kariérové centrum, CCV Pardubice , Mozartova 449 (dvorakova@ccvpardubice.cz)

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Sukova 1260 (poradna@ppp-pardubice.cz

 

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019:

Důležité informace k jednotné přijímací zkoušce na stránkách společnosti CERMAT

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

Ke stažení:

vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek_.docx
Informace_GSP_2017_2018.pdf
přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019.pdf
Přijímací řízení podle novely školského zákona.docx
Prijimaci_rizeni_2018_19.pptx
Stipendia_18.ppt
Průběh přijímacího řízení - rady.PDF

Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Tichá
e-mail: ticha@zssvitkov.cz

Konzultace:

Po dohodě zajistí výchovná poradkyně

Témata konzultací:

 • volba povolání
 • děti se SPU, SVPU
 • integrovaní žáci
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • problémoví žáci: učení, chování, osobní problémy
 • nezralé děti - odklady školní docházky, opakování ročníku
 • doporučení do PPP /do jiného odborného pracoviště/
 • speciální školy atd. dle zájmu a potřeby

Telefon: 466 303 273, 603 831 778

 

Připravujeme...