Úplata za zájmové vzdělávání

Školní družina při ZŠ Pardubice – Svítkov

Úplata za zájmové vzdělávání 

Školní rok : 2020 - 2021

II. pololetí – částka 900 Kč

 

Platba proběhne elektronicky – na účet = jednorázový příkaz k úhradě

v.s. (variabilní symbol) : 555

Do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE je nutné napsat:

ŠD příjmení a jméno DÍTĚTE !!!!!!!!!!!!

Číslo účtu: 120 54 91 389/ 0800

Termín splatnosti: 18.1. - 5.2.2021

 

2021-01-17

Výměna Pardubických karet

Vážení rodiče, 

dle informací DPMP se od 1.2.2021 mění odbavovací sytém v MHD. 

S novým systémem budou zaváděny i nové karty za poplatek 50,- Kć. 

Předplacené žákovské jízdné bude normálně fungovat po dobu jeho platnosti na starých kartách ( max. do 31.12.2021). 

Elektronické peněženky budou muset být vyměněny na nové Pardubické karty nejpozději do konce března 2021. ( s novým systémem Vás některé autobusy po jarních prázdninách již neodbaví). Zůstatky z původní karty budou převedeny na novou Pardubickou kartu.

Oba typy karet lze stále používat pro stravování v základní škole!!!

Doporučení je:  Karty si po prvotním náporu samostatně vyměňovat od května do sprna 2021. Od 1.9.2021 nebude možné nahrávat předplacené časové jízdné na starou kartu. 

Karty lze objednávat klasickým způsobem ve výdejných cetrech (ulice Pernerova a hlavní vlakové nádraží) nebo je doporučeno objednávat pře e-shop DPMP s dostatečným předstihem dle instrukcí. 

Výměnu si zařizují zákonní zástupci žáků. 

2021-01-15

Výuka od 11.1.2021

Vážení rodiče a žáci, 

bohužel opět došlo k prodloužení nouzového stavu, tudíž po nařízení MŠMT a MZ pokračujeme ve stejném režimu jako tento týden. 

Tedy 1. a 2. ročníky na prezenční výuce a ostatní ročníky v distanční výuce za stejných podmínek. 

Tento stav je prozatím vyhlášen do 22.1.2021.  

Děkuji za pochopení a věřte, že ani nás tato situace netěší. 

 

Ing. Monika Dobruská

ředitelka školy

2021-01-08

Družina od 4.1.2021

Vážení rodiče. Přejeme vám i vašim dětem hodně zdraví v novém roce a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Od pondělí 4.1. nedochází k žádným změnám v provozu ŠD.

Školní družina zůstává ve stejném režimu, který fungoval před prázdninami. Příchod na ranní činnost 6:15 - 7:15 hodin, totožné jsou i nastavené časy a používání oddělených východů při odpoledním vyzvedávání dětí před školou. 

2021-01-02

stravování od 4. 1. - 8. 1. 2021

Vážení rodiče,

První a druhé třídy zůstávají stále přihlášené ke stravování a budou obědvat ve školní jídelně. Pokud nebudete chtít oběd, musíte si ho sami odhlásit.

V týdnu od 4. 1.  – 9. 1. 2021 jsou ostatní , tzn. třetí až deváté třídy odhlášené.

Pokud budou mít žáci z těchto tříd zájem o oběd, musí si ho sami přihlásit . Přihlášky , prosíme do 14,00 hodin den předem.

Výdej obědů bude bez polévky z výdejního okénka.

Čas výdeje z výdejního okénka  pro 1. stupeň – 11,30 – 12,30 hodin

                                                   pro 2. stupeň – 12, 30 – 14,30 hodin

Mimo tento čas nebude možné oběd vydat. Pro výdej z okénka, prosím , zvoňte.

Výdej obědů pro nemocné děti  od 14,00 – 14,30 hodin.

Platí pro první den nemoci, potom je nutné obědy odhlásit.      

Děkujeme za spolupráci. 

 

ŠJ Svítkov

M. Rosulková

Tel. 466 304 073, 731 681 192

2020-12-28