Začíná keramika

Tento týden začíná kroužek keramiky pod vedením V. Kozákové a M. Petrové. Podívejte se s námi na fotogalerii, jak žáci tvořili v minulém školním roce.

2022-09-27

Kroužek Věda nás baví

VĚDA NÁS BAVÍ – vědecké kroužky pro děti

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). 

Naše vědecké kroužky probíhají pod vedením zkušených lektorů 1x týdně po vyučování ve školách ve spoustě větších i menších měst po celé ČR. 
Každé pololetí čeká děti 14 nových lekcí!

více informací viz. příloha

anotace-krouzky-2022-veda-nas-bavi.docx
2022-09-20

Upozornění na nový způsob zveřejňování akcí školy na našich webových stránkách

Od nového školního roku jsou všechny akce školy zveřejňovány v sekci Škola v záložce Měsíční plán. 

2022-09-14

Ovoce a mléko do škol pouze pro 1.stupeň

Vážení rodiče, 
níže zasíláme informace ke změnám ve školních projektech ve školním roce 2022/23, které nám do datové schránky zaslali dodavatelé mléka a ovoce. 

Chtěli bychom Vám sdělit, že tyto nové podmínky jsou pro všechny Žadatele školních projektů bez výjimek stejné, musíme je respektovat a nemáme žádnou možnost tato pravidla měnit.

 Zde můžete vidět to zásadní z oficiálních Oznámení SZIF vydaných dne 31. 8. 2022:

Na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 30. 8. 2022 došlo k úpravě nastavení školního projektu.
Pro školní rok 2022/2023 došlo k zúžení cílové skupiny na žáky I. stupně základních škol.
Byl stanoven počet dodávek produktů za každý měsíc školního roku 2022/2023 na 1 dodávku měsíčně na jednoho žáka I. stupně základních škol.
V souladu s § 5 odst. 2 nařízení vlády je žadatel povinen zařadit do dodávek minimálně dvě porce neochuceného konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy na jednoho žáka I. stupně základních škol v průběhu školního roku 2022/2023.
Všechny tyto nové podmínky jsou oficiálně  dostupné na stránkách SZIF na zde uvedeném odkazu: https://www.szif.cz/cs/skolni-projekty

Pro školu to tedy znamená, že žáci prvního stupně budou dostávat 1 ks ovoce či zeleniny a 1 ks mléka za měsíc. 

2022-09-09

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Školní družina při ZŠ Pardubice – Svítkov               

Úplata za zájmové vzdělávání          

2022 – 2023/I. pololetí, částka 1300 Kč                  

Číslo účtu: 120 54 91 389/ 0800                               

v.s. (variabilní symbol) : 555                                    

Do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE:            

ŠD příjmení a jméno DÍTĚTE !!!! NUTNÉ!!      

Termín splatnosti: 15.9. – 30.9.2022. Plaťte, prosím, až 15.9. Děkujeme.                       

2022-09-07