Zájmový útvar SPORTOVNÍ HRY

pro starší děti má volnou kapacitu - hlásit se mohou i nedružinoví zájemci z II., III. a IV. ročníku naší školy. Kroužek je zdarma a  bude se konat od října - každé pondělí v 16:00-16:45 hodin v tělocvičně školy. Zájemci se mohou hlásit osobně u p. vych. Šárky Berkové v oddělení D nebo na e-mailu berkova@zssvitkov.cz

2021-09-22

Lidový běh Vaňka Vaňhy

Děkujeme všem běžcům z řad žáků a rodičů, kteří se zúčastnili lidového běhu. Naše škola v soutěži škol obsadila 5. místo a obdržela hodnotné ceny. Poznáte nás podle zelených dresů od sponzora B&C Trade. Foto zde.

2021-09-19

Výsledky voleb do ŠR z řad zákonných zástupců

                                                                                  Č.j.: S/0907/2021/1

Výsledky voleb zákonných zástupců do Školské rady konané dne 14.09.2021 

Z důvodu končícího volebního období Školské rady byly vyhlášeny volby pro zákonné zástupce s účinností nástupu od 15.9.2021

Za zástupce z řad zákonných zástupců školy do Školské rady ZŠ Pardubic–Svítkov, Školní 748, 530 06 Pardubice byly řádně zvoleny tyto kandidátky:  

·      Mgr. Šárka Mrklovská

·      Mgr. Lucie Doležalová  

 a stávají se od 15.9.2021 jejími platnými členy na tříleté volební období.

Členové volební komise:

Mgr. Jana Musilová

Mgr. Kateřina Tichá   

Mgr. Kateřina Vlasáková

V Pardubicích dne 15.9.2021                                        

                                                   

2021-09-15

Úplata za zájmové vzdělávání

Školní družina při ZŠ Pardubice – Svítkov

Úplata za zájmové vzdělávání 

Školní rok : 2021 - 2022

 

I. pololetí - 1000 Kč

Platba proběhne elektronicky – na účet = jednorázový příkaz k úhradě

v.s. (variabilní symbol) : 555

Do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE je nutné napsat:

ŠD příjmení a jméno DÍTĚTE !!!!!!!!!!!!

 

Číslo účtu: 120 54 91 389/ 0800 

Pozor!! Neposílejte na účet školní jídelny!!!

Termín splatnosti: 15.-30.9.2021

2021-09-14

Sběr papíru

Čtvrtek  30.9.  13 - 17 hod.

Pátek     1.10.    7 - 8 hod.

Sběr se bude vážit opět ve škole!

Kartony vozte odděleně!

2021-09-14