Pozvánka na Lidový běh Vaňka Vaňhy

Podpořte svoji školu účastí na Lidovém běhu Vaňka Vaňhy 13. dubna 2024. Informace naleznete v příloze

Upozorňujeme účastníky běhu, že z bezpečnostních důvodů není povolena účast psů a používání dětských odrážedel.

LIDOVÝ BĚH VAŇKA VAŇHY 2024.pdf
Pulmaraton PLAKAT 2024.pdf
2024-04-12

Schools United

Eshop pro objednávání volnočasového oblečení s logem školy bude opět otevřen od 15. do 29. dubna 2024. Neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek sportovního oblečení ze školní kolekce. Můžete objednávat! 

Navíc máme pro Vás skvělou novinku! Ceny u většiny produktů jsou snížené a to dokonce tak, že některé až o 29%. Navíc máte ještě dopravu za 49Kč! 

Odkaz na e-shop naleznete zde: https://www.kraloveskoly.cz/zssvitkov/

2024-04-10

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd bude probíhat ve dnech 17. a 18. 4. 2024 vždy od 13:00 do 18:00 hodin.

Žádosti o přijetí do základní školy budou k dispozici od 18. 3. 2024 na stránkách: https://zapisyzs.pardubice.eu/

Důležité informace k zápisu do prvních tříd získáte na stránkách:

https://zapisyzs.pardubice.eu/

https://zssvitkov.cz/prvnaci

Těšíme se na Vás.

2024-04-09

Ukliďme Česko

Žáci 6. B v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko čistili svítkovské mokřady, aby tak zlepšili životní podmínky chráněným živočichům převážně z řad obojživelníků. V okolí Svítkova se hojně vyskytují skokani zelení i hnědí, ropuchy obecné a zelené, ale také rosničky zelené. Foto zde

2024-04-08

Oficiální vyjádření školy k negativnímu hodnocení

Vážení přátelé a příznivci školy, 

bohužel dochází k neustálým písemným atakům v podobě negativního hodnocení školy, k recenzím na různých portálech, sociálních sítích či jiných profilech od jedné a téže osoby, paní K. Svobodové. 

Proto jsem se rozhodla po více než roce, když ataky neustávají, sepsat vyjádření a podat výčet událostí, které všemu předcházely. Poslední negativní hodnocení školy jsou z měsíce března a dubna 2024 a naše reakce byly paní K.S. smazány. 

Zde je sled událostí:

-          Nástup žákyně do první třídy dne 1.9.2022

-          Absence žákyně za měsíc září-začátek listopadu 58,3 % (včetně uvolnění ŘŠ na dovolenou) 105 hodin při 4 h. denně, požadovány omluvenky a potvrzení od lékaře třídní učitelkou dle v té době platného školního řádu

-          Zákonní zástupci se nezúčastnili první třídní schůzky, k seznámení se školním řádem došlo dodatečně dne 20.9.2022 – bez připomínek

-          Naplánován termín schůzky s rodiči s vysvětlením vysoké absence dítěte, výběr data a času ponechán na rodičích, avizován v době nepřítomnosti žákyně při absenci blížící se již k 60 %. 

-          Žákyni omlouvala matka pouze přes systém Bakaláře a e-mailovou komunikací, dodáno zpětně potvrzení o OČR matkou, termín schůzky ponechán na 10.11.2022 z důvodu vysvětlení absence dítěte

-          Na schůzce přítomni: matka a otec dítěte, třídní učitelka žákyně, zástupkyně ředitelky školy (metodik prevence) a ředitelka školy

-          Rodiče se na schůzku dostavili negativně naladěni v dřívějším čase, než bylo plánováno. Dle sdělení rodičů nemají čas, protože oba pracují na home office, a tak je pro ně schůzka časově náročná. Rodičům bylo vyhověno v dřívějším čase a schůzka se uskutečnila v zasedací místnosti ZŠ.  

-          Schůzce předcházelo několik zpráv třídní učitelce ohledně „razítkování“.  Dle zprávy rodičů nemají čas sedět 2-3 hodiny u lékaře. Lékař opravdu zpětně razítka nedává, rodiče musí chodit k lékaři při zahájení a ukončení nemoci.

-          Schůzka trvala cca 15-20 minut, na schůzce byli rodiče upozorněni na důsledky vysoké absence žákyně. Třídní učitelka v době schůzky nemohla posoudit připravenost žákyně do školy, žákyně měla špatnou sociální adaptaci ve školním kolektivu jak ve třídě, tak i školní družině, a zároveň i upozornila rodiče na špatnou výslovnost žákyně. V tu dobu neprobíhalo známkování žáků v první třídě. 

-          Rodičům bylo nabídnuto domácí vzdělávání

-          Bohužel nedošlo k vzájemné shodě mezi školou a rodiči. Otec náhle vstal a ze schůzky odešel i s manželkou bez rozloučení. 

-          Ze schůzky nebyl pořízen zápis z jednání. V tu dobu jsme nemohli vědět, zdali nemá žačka 1.třídy nějaké vážné zdravotní problémy, protože jsme neznali žákyni ani rodiče. Přistupujeme k rodičům jako k partnerům a máme snahu se dohodnout na postupech přijatelných pro obě strany.

-          Od schůzky žákyně nezameškala ani jednu hodinu a řádně plnila povinnou školní docházku

-          Dne 15.12.2022 se konal den otevřených dveří, kterého se aktivně zúčastnila matka žákyně po celý den, a to i v ŠD.

-          V prosinci byla podána matkou stížnost na ČŠI, bohužel nemáme jako škola přístup k celé stížnosti a důvodu v ní uvedenému. Dne 22.12.2022 byla šetřena ČŠI stížnost ve škole, kde po celý den byly inspektorům předkládány potřebné dokumenty a výpovědi.

-          Stížnost byla inspekcí uznána jako důvodná, bez uvedení důvodu. Pochybení školy bylo v tom, že se ze schůzky neudělal zápis se zákonnými zástupci.

-          Škola se i nadále bude řídit metodickými pokyny MŠMT k jednotnému postupu pro uvolňování a omlouvání žáků a stanoviskem MZ. O všem byl informován zřizovatel i oznamovatelka stížnosti.

-          Od té doby byly i nadále zasílány nevhodné zprávy třídní učitelce, byl zaslán otevřený dopis zřizovateli a další stížnosti.

-          Dítě bylo ve škole velice spokojeno, oblíbilo si paní učitelku a vychovatelku.

-          V únoru 2023 si rodiče vyzvedli věci žákyně a žákyně byla přehlášena na jinou školu, tudíž o této doby NENÍ žačkou ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748

-          V dubnu 2023 byl zaslán e-mail bývalé třídní učitelce otcem dítěte, ve kterém žádal, aby žákyni napsala a vysvětlila, proč musela přestoupit na jinou školu.

-          Bohužel ataky neustaly, v místní skupině Svítkov na FB se objevovala různá nařčení školy pod různými jmény se stejným podtextem. V této skupině jsem jako ředitelka reagovala, že o případu budu informovat toho, kdo projeví o informace zájem (což se i stalo a bylo poskytováno vysvětlení).

-          Byl upraven školní řád a na doporučení Magistrátu města Pardubic ještě doupraven se správnou citací. Toto se odráží i ve školním zpravodaji, který je veřejně přístupný a každoročně aktualizován.

-          O všem je současně informován Magistrát města Pardubic, ČŠI a školská rada. 

-          Tyto ataky na různých portálech, profilech a sociálních sítích pokračují do dnešního dne, kde se objevují v různých negativních hodnoceních a recenzích na naši školu. Vše již vykazuje známky kyberšikany školy, šíření pomluvy a dalších známek neoprávněného jednání v rovině občanskoprávní. 

-          Všechny podklady jsou předány právníkovi

 

Tato výše uvedená fakta jsou doložitelná. Zároveň se chceme za školu omluvit jmenovkyni paní K. Svobodové, taktéž obyvatelce Svítkova, jejíž děti u nás řádně a bez problému úspěšně absolvovaly školní docházku. 

 

                                                                       Ing. Monika Dobruská

                                                                               ředitelka školy

2024-04-05