Úprava rozvrhu

V pondělí 27. ledna 2020 se ruší z důvodu konání pololetní pedagogické rady odpolední výuka - týká se tříd 7.A, 7.B, 9.B.

2020-01-22

Úplata za zájmové vzdělávání

Školní družina při ZŠ Pardubice – Svítkov

Úplata za zájmové vzdělávání

Školní rok : 2019 - 2020

II. pololetí – částka 900 Kč

Platba proběhne elektronicky – na účet = jednorázový příkaz k úhradě

v.s. (variabilní symbol) : 555

Do kolonky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE je nutné napsat:

ŠD příjmení a jméno DÍTĚTE !!!!!!!!!!!!

Číslo účtu: 120 54 91 389/ 0800

Termín splatnosti: 20.1. - 31.1.2020. 

Děti dnes dostaly tuto informaci do notýsku. Rodičů, kteří v září poslali částku 1800 Kč na celý školní rok, se úhrada netýká!

 

2020-01-17

Pozdrav z Petrovic - Ozdravný pobyt 5.A, 5.B

Páťáci posílájí mhnoho pozdravů. 

Nebojte, sníh na sjezdovce je, ale jinak v okolí je jaro. 

 

Sledovat je můžete na  ZDE  (kamery v Českých Petrovicích)

2020-01-163

Plán akcí na měsíc leden

plán leden 20200001.pdf
2020-01-06

PF 2020

Příjemé prožití Vánoc a šťastné vykročení do nového roku

přeje

vedení školy a zaměstnanci ZŠ Svítkov

 

Nástup do školy je v pondělí 6.1.2020 

 

2019-12-20