Omluvenky v ŠD

Vážení rodiče.

Prosíme o sjednocení znění aktuálních omluvenek v notýsku.

Bude-li uvedeno, že dítě odchází PO OBĚDĚ - dítě vždy odchází s družinou na oběd a ve 13 hodin jej předává paní asistentka u hlavního vchodu doprovázející osobě.

 

Bude-li uvedeno, že dítě odchází PO VYUČOVÁNÍ =  DO DRUŽINY VŮBEC NEJDE, ale odchází ihned po vyučování do jídelny, po obědě do šatny a hlavním vchodem, kde funguje dozor, vychází ven ze školy. 

2020-09-18

Nové hygienickém opatření

Vážení rodiče,

od pátku 18. 9. 2020 budou žáci druhého stupně povinně nosit roušku ve společných prostorách školy i ve třídách.

Děkujeme za pochopení

2020-09-17

Třídní schůzky 17.9.2020

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršené epidemiologické situace se třídní schůzky uskuteční formou zpráv ve svých třídách na webu školy. 

Všechny podstatné informace budou poskytnuty třídními učiteli. 

Jestliže chcete osobní kontakt s učitelem, domluvte si prosím schůzku na určitý čas přes e-amil konkrétního učitele.

Výbor SRPDŠ se neuskuteční. 

 

Děkujeme za pochopení. 

2020-09-11

Činnost SRPDŠ při ZŠ Svítkov - příspěvky

Vážení rodiče,

SRPDŠ je dobrovolný spolek rodičů, zákonných zástupců dětí i občanů, kteří mají zájem o výchovu dětí a o práci školy. 

Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů (organizace plesu, dětský den, vánoční dílničky apod....), dále finančními prostředky a materiálním zajištěním při výchovné činnosti žáků po celou jejich školní docházku. 

Příspěvky SRPDŠ slouží všem dětem jejichž rodiče přispěly dobrovolně společně odhlasovanou částkou.

V každém ročníku Vaše dítě čerpá ze SRPDŠ nějakou výhodu. 

Např. po celou školní docházku jsou to výtvarné potřeby (čtvrtky, barevné papíry, tuže, atd....), příspěvky na plavání, odměny za soutěže a olympiády, odměny na konci školního roku, pro prvňáčky dárky k zahájení školní docházky, pro devítky dárky k ukončení školní docházky, odměny na školy v přírodě, lyžařské výcviky, adaptační kurzy, Milkuláš, částečné hrazení dopravy na některé společenské akce, vybavení pomůckami a knihami školy dle potřeby, odměny za sběr třídám a jedlotlivcům, příspěvek na různé besedy a přednášky žáků ve škole, tisk dokumetnů, papíry atd........

SRPDŠ podporuje a zajišťuje pro děti kroužky na škole za  výhodnou cenou, kterou v jiných organizacích nedostanete. 

Příspěvky prosíme uhadit do 30.9.2020 u svých třídních učitelů. (pokud příspěvek nezaplatíte, nemohou Vaše děti čerpat dotační výhody ve škole). 

Informace dostaly děti na letáčcích od svých třídních učitelů. 

Děkujeme, že podporujete své děti a naši školu. 

výbor SRPDŠ

2020-09-10

ROUŠKY

Vážení rodiče, 

prosíme, aby žáci nosili v aktovce 2 roušky či respirátory na celý den!!!!!

Epidemiologická situace se stále mění a musíme se řídit nařízením ministertev.

Situaci vyhodnodíme dle aktuálního stavu a žáci budou průběžně ve škole informováni, kde roušku nosit. 

Děkujeme za pochopení

vedení školy

2020-09-09