Sběr papíru

SBĚR PAPÍRU

ČTVRTEK 17. ČERVNA 2021 OD 7:00 DO 17:00

Sbíráme noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír

Kartony vozte odděleně

2021-06-04

Rozhodnutí o vrácení úplaty za školní družinu

Rozhodnutí o vrácení úplaty za školní družinu

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a uzavřením škol

rozhodla ředitelka školy o změnách v úplatě/prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce únor, březen, duben, květen a červen 2021 takto:

 


Žáci 1. a 2. tříd: 

ŠD navštěvovali žáci plnohodnotně v měsíci únoru – platba 180,-Kč.

V měsíci březnu byla školní družina uzavřena - platba je prominuta. 
Za měsíc duben je vzhledem k rotační (týdenní) výuce snížena platba pro žáky z I. ročniku na 1/2 celé částky, tj. 90,-Kč za měsíc, pro žáky II.ročníku je platba snížena na 1/4 celé částky, tj. 45.-Kč.

V měsíci květnu a červnu navštěvovali žáci ŠD plnohodnotně - platba 2x 180,- Kč.

(v květnu trvala rotační výuka 10 dní = žáci měli omezenou docházku do ŠD pouze 5dní, v tomto případě nelze slevu uplatnit)

 


Žáci 3. tříd:

ŠD byla pro tyto žáky uzavřena v měsících únoru a březnu 2021. Za tyto měsíce je platba prominuta.

V době rotační (týdenní) výuky v dubnu a části května jsme nebyli schopni z organizačních důvodů ŠD pro tyto žáky zajistit, a proto je i za tyto měsíce platba prominuta.

Žáci, kteří navštěvují ŠD od poloviny května, uhradí částku 270.-Kč.

 


Další informace:

Všichni zákonní zástupci obdrží v nejbližších dnech informaci o výši doplatku nebo přeplatku za docházku dětí do ŠD - děti odevzdají rodičům.


Nedoplatek, prosím, uhraďte jednorázově standardním způsobem na účet školy.
V případě přeplatku prosíme rodiče, aby vyplněný formulář s číslem účtu ihned poslali po dětech zpět, aby paní účetní zvládla všechny převody peněz uskutečnit do konce měsíce června 2021.

 

 

 

 

2021-06-03

Plán školních akcí v červnu 2021

Plán na červen 2021.pdf
2021-06-02

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informativní schůzka se uskuteční v úterý 22.6.2021 od 17 hodin.
Sraz bude před hlavním vchodem do budovy školy. Zde si Vás převezmou
třídní učitelky Vašich dětí.
Uvidíme dle aktuální epidemiologické situace, kde bude schůzka
probíhat. Operativně se přizpůsobíme.
Dostanete zde informace týkající se organizace začátku šk. roku,
stravování, ŠD a nákupu pomůcek do 1.třídy.
Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, pošlete prosím za sebe svého
zástupce.
Prosíme, aby se schůzky zúčastnil pouze jeden zástupce rodiny.

tř. učitelky 1. tříd - M. Klemová, I. Winterová, S. Dostálová

Základní škola Pardubice-Svítkov, Školní 748
Ing. Monika Dobruská, ředitelka školy

2021-06-01

obědy od 1. 6. 2021

Vážení rodiče,

od 1. 6. 2021  budete mít možnost výběru ze dvou obědů. Automaticky mají strávníci přihlášen

oběd č. 1. Oběd č. 2 volíte na terminálu u školní jídelny nebo na stránkách školy,

přihlášení a odhlášení http://strav.nasejidelna.cz/0063 .

Změna oběda je možná do čtvrtka předcházející týden, tzn. obědy od 1. 6. – 4. 6.  2021 můžete změnit do čtvrtka 27. 5. 2021 do 24,00 hodin.

Minimální počet přihlášených obědů č. 2 je 40 . V případě, že se dostatečný počet strávníků nepřihlásí, je oběd č. 2 na ten den  zrušen a všem je znovu přihlášen oběd č. 1.

 

Monika Rosulková

ŠJ Svítkov

 

 

2021-05-24