Projekty školy

 

Škola je zapojena v těchto projektech: 

Název projektu: Personální podpora - ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003423

Název projektu: Personální podpora - ZŠ Svítkov, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010611

Název projetku: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje: aktivita č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání a č.3 - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Název projektu: ŠABLONY III., Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018202

Název projetku: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II): aktivita č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání a č.3 - Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ, Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Název projektu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ I  - registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002184

 

Naše škola je připojena k eduroamu v SP režimu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 2020. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.
Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu
Naše škola je připojena pouze v SP režimu, tj. uživatelé, kteří mají eduroam z jiné organizace, se u nás mohou připojovat.

Naši vlastní studenti/zaměstnanci eduroam využívat nemohou.

Pokryté prostory
eduroam je vysílán ve vnitřních prostorách školy. 

Filtrování provozu
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora
Uživatelé naší školy se mohou obracet na email kantor@zssvitkov.cz.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

ŠABLONY_I_webové stránky_ZŠ Svítkov.pdf
ŠABLONY_II_ZŠ Svítkov.pdf
I_KAP_publicita_na_WEB.pdf
I-KAP II.pdf
ŠABLONY_III_ ZŠ Pardubice-Svítkov_web.pdf
SpSPriloha -plakát doučování.pdf
Sablony_pro_MSaZSI_JAK.pdf