Úkoly pro nemocné 20. 4. 2021

ČJ  - uč. 75/7

        PS str.22

        písanka str. 22

M - 45/1, 2, 3

2021-04-20

Učivo - pátek 16. 4. 2021 + info o pondělním nástupu do školy

Český jazyk:

PS 20/2, 3 a 21/1 - samostatně dodělat /neposílat v pondělí přinést/

Písanka str. 21

Čítanka str. 116 - 117 + otázky  - ústně si je připravit

Procvičování :

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=08.+Souhl%C3%A1sky+na+konci+slov&topic=08.+Souhl%C3%A1sky+-+souhrn#selid

Matematika:

PS 80/4, 5 a 48/ 1, 2, 3, 4

Ofocený list  - sl. 68

Hudební výchova : poslech - roční holčička hraje klavírní koncert na svých 1. narozeninách.

https://www.youtube.com/watch?v=lr2WxlgP7-I

V pondělí:

Ranní družina - 6. 45- 7. 15 vchod od jídelny /testování probíhá před družinou, na výsledek se čeká na zahradě/

Ostatní -  příchod v 7.30 - boční vchod k tělocvičně - testování / pondělí a čtvrtek/

              úterý, strředa, pátek - příchod normálně hlavním vchodem

Děti, které se nebudou testovat, musí mít potvrzení .

Nástup do jídelny je pro nás  - v pondělí a pátek v 11. 30 - tak děti, které nejdou na oběd odchází v tuto dobu a ti, co jdou po obědě odchází asi v 11. 45 - 12.00

                                                - v úterý, středu a čtvrtek v 11. 50 - tak, děti, které nejdou na oběd odchází v tuto dobu a ti, co jdou po obědě odchází asi v 12. 10- 12.20

Případné aktuální změny pošlu na WhatsApp.

V pondělí si děti přinesou učebnice  podle rozvrhu a  všechny sešity, výkresy a vypracované pracovní listy.

 

 

2021-04-16

Učivo čtvrtek 15. 4 2021

Český jazyk:

Učebnice - 74/1, 2 - napíšeme společně

Diktát - poslat

PS 20/1 - dopíší samostatně - zítra kontrola

Matematika:

PS str. 47

Prvouka: Ps 54/2

Výtvatná výchova: nakreslit jednoduchý komiks se zeleninou/ někdo nakreslí jeden obrázek a do bublin zapíše, co si říká třeba mrkev s okurkou a někdo zvládne vymyslet krátký příběh a obrázků potom bude mít více/ :)

Pro inspiraci:

https://www.zs5.svitavy.cz/cs/20190125-6a-ovoce-do-skol-komiks-3543.html

Na pátek obvyklé pomůcky.

2021-04-15

Učivo - středa 14. 4. 2021

Český jazyk:

Učebnice: 71/6, 7 - přepsat do sešitu - poslat

                 72/8, 9, 10

PS 19/6

Matematika:

PS str. 46

Pětiminutovka  - poslat

Prvouka:

PS 54/1

Na čtvrtek obvyklé pomůcky.

2021-04-14