UČIVO PRO MARODY 21. 2.

ČESKÝ JAZYK

Do ČJ-Š napiš slova (tvrdé slabiky vyznač červeně, měkké vyznač zelně):

poh_b, roh_, čaj_ček, Mart_n, rod_na, t_gr, Jen_k, c_trón, uč_tel, hluch_

pracovní sešit str. 46/13

Písanka str. 7, 8 

 

MATEMATIKA

Zatoč kolem, zapiš příklad do sešitu M-Š a vypočítej (deset příkladů do dvou sloupečků):

https://wordwall.net/cs/resource/27623706/matematika/od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-do-100-bez-p%c5%99echodu-od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-od-des%c3%adtek

pracovní sešit str. 11/ 1, 4

 

 

 

2024-02-21

UČIVO PRO MARODY 12. 2.

ČÍTANKA str. 81, 82

2024-02-12

UČIVO PRO MARODY 9. 2.

ČESKÝ JAZYK

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

https://wordwall.net/cs/resource/52860820/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/m%c4%9bkk%c3%a9-slabiky

pracovní sešit 43/1, 2 (pouze slova v sloním uchu)

Čítanka str. 78, 80

 

MATEMATIKA

Seznámili jsme se s ÚSEČKOU, trénování rýsování úseček do sešitu (nebo na papír) - práce s pravítkem, pracovní sešit 86/ 1 - 8

 

PRVOUKA

Přiřazujeme měsíce k ročnímu období

 

 

 

 

2024-02-09

UČIVO PRO MARODY 8. 2.

ČESKÝ JAZYK

Do ČJ-Š napiš tato slova, doplň správné i/y a podtrhni červeně tvrdou slabiku a zeleně měkkou slabiku:

j_řička, uč_tel, oř_šek, kluc_, holk_, kruh_, hluch_, r_ma

pracovní sešit str. 42

Čítanka str. 78

MATEMATIKA

Dokonči stránky 77 a 78

2024-02-08

PROJEKT MASOPUST

2024-02-07