NÁSOBILKY NEZLOBILKY

Vážení rodiče,

ráda bych dětem koupila sešity k nácviku násobení a dělení, které brzy budeme začínat. Procvičovat v něm lze hrou a zábavnou formou. Cena je 52,- Kč (sešit + doprava).

Chtěla bych vás tedy poprosit, zda byste mohli peníze poslat po dětech do školy a já sešity objednám. 

Děkuji             A. H.

2024-04-03

UČIVO PRO MARODY 2. 4.

ČESKÝ JAZYK

Čítanka str. 112 - 114

Písanka str. 18

MATEMATIKA

str. 21/ 7, 23/ 1, 7 - práce s číselnou osou a s počítadlem, 23/ 3 - tvoř i jiné otázky...

PRVOUKA 

str.49/ 4, 1,   50, 51 - přečetli jsme si a povídali si

HRAVÁ ANGLIČTINA - dny v týdnu

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

 

 

days+of+the+week.docx
2024-04-02

UČIVO PRO MARODY 27. 3.

ČESKÝ JAZYK

procvičování měkkých a tvrdých slabik

pracovní sešit str. 9/1, 2, 3

MATEMATIKA

18/ 4 - napsat do M-Š

19/ 3, 4, 6

Čtení nás baví str. 43

Písanka - str. 22 nebo 23 (podle toho, kterou již děti mají hovotou)

 

2024-03-27

UČIVO PRO MARODY 22. 4.

ČESKÝ JAZYK

přepis do sešitu: ptác_  odlétaj_, hlubok_   r_bn_k, zlaté paroh_, dobré bucht_, květ_n_   v  koš_ku, kvetouc_  sněženk_, dět_  si hraj_

pracovní sešit str. 8/1, 2, 3

 

MATEMATIKA

str. 18/2,  19/1, 3, 4

 

PRVOUKA - byli jsme pozorovat jarní přírodu venku 

 

2024-03-22

PŘÍRODOVĚDNÁ EXPEDICE K RYBNÍČKU

2024-03-22