pátek

Učení pro marody

ČJ - přepis, abeceda opakování, uč. str.85 cv.7

M - opakování násobení a dělení webová stránka Školákov, pčíklady se závorkou, PS str. 56 cv.1, pracovní list-dokončení

Psaní - papoušek

 Hezký víkend :)

2022-05-13

úterý

učení pro marody

ČJ - opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, předložky, tvorba vět, PS str. 30cv.1,2

M - str.53 dokončení, 54 cv.3

Čtení - mimočítanková četba - Nezbedníci

2022-05-10

pondělí

učení pro marody

ČJ - slovní druhy-předložky uč. str.82 cv.2,83cv.4,5, Kočičky str. 38 c

M - slovní úlohy str. 53 cv.1-4 ( zápis, výpočet, odpověď) do sešitu M - Š+D

PRV - str.67

Písanka str. 30, čítanka str. 124 - Nespokojený vláček 

Na VV - houbičku na nádobí

 

2022-05-09

pátek

učení pro marody

ČJ - opakování se střítkem str. 29, Kočičky str. 37 cv.3 a, b

M - pracovní list cv.28, PS str. 52 dokončit, 53 cv.9,8

 Písanka str. 29- dvě ručičky

Hezký víkend :)

2022-05-06

čtvrtek

učení pro marody

ČJ - str. 28 dokončení , cv.4 - určení - podstatných jmen, přídavných jmen a předložek v celém cvičení, Kočičky str. 37, pracovní list - dokončení

M - str.52, pracovní list - procvičování násobení a dělení 2,3, str. 75 - geometrie

2022-05-05