úterý 20. 4.

Český jazyk

Sešit – SYČET, SYPAT a slova příbuzná

A4 ČJ PS  - SYČET, SYPAT, str. 23/1, 2, 3

Čítanka str. 76 – Dortouni útočí

DÚ: VSH str. 42/1 a, b, c, d, e – od každého písmene napsat druhá 3 slovní spojení do sešitu A4

Matematika

Práce do školního sešitu - násobilka, SÚ, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání

DÚ: poslední sloupeček na straně 36

Angličtina A:

 AJ PS str. 56/3, čtení v učebnici str. 55 - 56

 VOCABULARY

 Úterý:

 friendly [frendli]  – přátelský, vlídný

 hairy [heǝri, he:ri]  – chlupatý, vlasatý

 nice [nais]  – hodný, hezký, milý

 slow  [slǝu, slou]  – pomalý lenivý

 Čtvrtek:

 fast  [fa:st] – rychlý

 pet  [pet] – mazlíček, domácí zvíře

 body [bodi]  – tělo, trup

 tail  [teil]  - ocas

 Grammar:

 You have got … Ty máš, Vy máte…

 You haven´t got… Ty nemáš, Vy nemáte…

 We have got … My máme…

 We haven´t got… My nemáme…

 They have got … Oni mají

 They haven´t got… Oni nemají…

  

19. 4.

Kromě domácích úkolů píšeme veškeré učivo ve škole.

Český jazyk

Sešit – SYČET, SYPAT a slova příbuzná

A4 ČJ PS  - SYČET, SYPAT, str. 23/1, 2, 3

Čítanka str. 76 – Dortouni útočí

DÚ: VSH str. 42/1 a, b, c, d, e – od každého písmene napsat první 3 slovní spojení do sešitu A4

Angličtina – všichni

-          opakování a procvičování slovíček

AJ A: AJ PS Revision 5 - str. 56/1, 2

Matematika

DÚ: M str. 36 – 4. sloupeček odshora až dolů

Geometrie M str. 48

Hudební výchova – rytmická cvičení

Prvouka str. 53

 

2021-04-20

pátek 16. 4.

 Do školy děti nastupují v pondělí  19. 4. 

 Během prezenční výuky bude každé pondělí a čtvrtek probíhat testování žáků. 

 Děti si vyzvednu v 7:30 h. u bočního vchodu do tělocvičny. Půjdeme na testování do tělocvičny a na výsledek testu počkáme na školním hřišti. Až se dozvíme výsledek, půjdeme do šatny a 

do třídy.

 Pokud bude někdo pozitivní v pondělí, počká ve školní kuchyňce na své rodiče a následný PCR test.

 Ostatní zůstávají ve škole.

 Pokud bude někdo pozitivní ve čtvrtek, dáme vědět rodičům a celá třída zůstává v karanténě.

 V ostatní dny (úterý, středa, pátek) chodí děti do školy normálně hlavním vchodem.

 Na den děti potřebují min. 2 chirurgické roušky.

 Pokud přijde žák v testovací dny do školy pozdě, půjde ke vchodu do přístavby (u jídelny) a zazvoní na sekretariát, dítě se bude testovat v nové knihovně (M. Rosůlková).

 Obědvat budeme takto:

 V pondělí: od 12:10 h.

 V úterý: od 12:30 h.

 Ve středu: od 12:10 h.

 Ve čtvrtek: od 12:10 h.

 V pátek od 12:10 h.

 Neobědové děti mohou v pátek chodit domů po vyučování, v 11:30 h.

Od pondělí do čtvrtka máme vyučování do 12:25 hodin. To znamená, že děti půjdou po obědě do šatny a vyčkají na zvonění ve 12:25 hodin. Potom odcházejí domů.

V pátek končí vyučování v 11:30 h., ale na oběd jdeme až ve 12:10 h. Neobědové děti budou mít lístek, že mohou odcházet po vyučování samy domů. Ostatní jdou domů po obědě.

S dětmi, které mám v družinovém kroužku, se po obědě vrátím do třídy. To platí pro týdny, kdy probíhá prezenční výuka. Týká se to i dětí rodičů zaměstnaných v IZS.

V případě distanční výuky to bude tak, že děti rodičů v IZS budou během dopoledne se mnou ve třídě, po obědě pak odcházejí do zvláštního oddělení ve družině.

 

16. 4.

Pč: 

V pondělí byl Mezinárodní den kosmonautiky - každý si podle své fantazie dotvoří výrobek dle námětů.

https://cz.pinterest.com/pin/448248969141422927/

http://krokotak.com/2013/04/diy-rocket/

http://krokotak.com/2021/04/paper-airplane/

https://cz.pinterest.com/pin/640285272006214508/

https://cz.pinterest.com/pin/32651166036676504/

 Čítanka str. 72, 73, 74

 Matematika – prac. list str. 32/3, prac. list str. 58/celý levý sloupeček (násobení)

 15. 4.

Milí rodiče,

pokud pracujete v záchranných složkách nebo jako pedagogové  či sociální pracovníci, máte nárok na zajištění vašeho dítěte ve škole i v době distanční výuky.

Pokud tuto možnost chcete využít, dejte mi vědět a já vám pošlu formulář k vyplnění.

Děkuji

 DÚ: M str. 36/2 – 1. sloupeček, cv. 5 a cv. 8 – druhý sloupeček

 Místo psacího úkolu z Čj bude diktát vět

 Aj A: popis člena rodiny – je třeba použít sloveso mít být a mít ve správném tvaru

 nácvik dalších 4 slovíček

I think. [ai θink] – Myslím.

age [eidž] – věk

personal [p:rsǝnl] – osobní

a lot of [ ǝ lot ov] – spousta, mnoho, hodně

of [ov] – z

 On-line:

 AJ PS str. 55/2 – dopis kamarádovi

 Český jazyk 

 DIKTÁT 

 VSH str. 40/1, 4, 3

 Matematika

 Prac. list str. 47 (je dole k nahlédnutí či stažení) – Jednotky délky

 Čtvrtek 15. 4.

 DÚ: M str. 36/2 – 2. sloupeček, cv. 6 a cv. 9

 DÚ: ČJ PS str. 22/3 – rámeček se slovy s měkkým i/í po S přepsat do sešitu A4  (vyjmenovaná slova)

 DÚ: AJ A – zbytek slovíček z 21. lekce a popis dalšího člena rodiny

pretty [priti] – krásná

 Kontrola Písanek str. 22, 23

 On-line:

 AJ PS str. 55/3 – dopis kamarádovi – samostatně (nápověda  - cvičení 2)

 - procvičení slovíček na tabulku či do sešitu

 Český jazyk

 ČJ PS str. 22/1, 2, 3

 Matematika  - pracovní listy jsou dole ke stažení

 prac. list str. 31/2, 3,   prac. list str. 30/1 – 1. Řádek

 Pátek 16. 4.

 Čítanka str. 72, 73, 74

 Matematika – prac. list str. 32/3, prac. list str. 58/celý levý sloupeček (násobení)

 

13. 4, 

DÚ Čj: VSH str. 40/2 – prvních 7 vět do domácího sešitu

 DÚ M: M str. 36/1, 4 a zelený sloupeček  ze cvičení 8

 DÚ AJ A: popis dalšího člena rodiny (4 věty) + další 4 slovíčka

 On-line AJ A:

 Procvičování čtení a tvoření vět se slovesy být a mít.

 On – line všichni:

 Český jazyk

 ČJ PS str. 21/1, 2 dole

 Školní sešit  - procvičování sloves (číslo, osoba, čas)

 Zpaměti – vyjm. slova po S

 Matematika

 M str. 31/1, 5, 6

 Školní sešit – násobení  a dělení 10, 100,  dělení násobků deseti jednociferným číslem

 Prvouka

 str. 52

  

  

 

str. 31.JPG
str. 32.JPG
str. 47 Jednotky délky.JPG
str. 29.JPG
str. 30.JPG
str. 58 Násobení.JPG
str. 59.JPG
2021-04-16

pondělí 12. 4.

Milí rodiče,

Pokud máte nové telefonní číslo či e-mailovou adresu, dejte mi prosím vědět. Zrovna tak potřebuji informaci od rodičů dětí, které chodily do odpoledního družinového kroužku (Škola nás baví), aby mi dali zprávu, zda si přejí družinu po vyučování ve dnech, kdy bude probíhat prezenční výuka.

Děkuji

Třeťáci půjdou do školy 19. 4.

Písanka do čtvrtka 15. 4.: str. 22 (kromě diktátu slov), str. 23

Čítanka do pátku 16. 4.: str. 72 – 73, úkoly str. 74/1, 2, 3 – samostatně, 74/4 společně

Vv do středy 14. 4.: do Čítanky nebo na papír nakreslit policejního psa

Pondělní úkoly

DÚ M: učebnice M str.94/2 - přepsat do domácího sešitu

DÚ Čj: VSH str. 39/4 – sousloví do domácího sešitu

DÚ AJ A: každý den (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) – popsat jednoho člena rodiny (výška, délka, kvalita a barva vlasů, barva očí, věk...)

AJ A: VOCABULARY

Pondělí:

penfriend [penfrend] – přítel na dopisování

classmate [kla:smeit] – spolužák, spolužačka

only [ǝunli, ounli] – jenom, jen

best [best] – nejlepší

úterý:

good [gud] – dobrý

all [o:l] – všichni, všechny, všechno, celý

Europe [jurǝp, jurop] – Evropa

Denmark [denma:k, denma:rk] – Dánsko

středa:

I think. [ai θink] – Myslím.

age [eidž] – věk

personal [p:rsǝnl] – osobní

a lot of [ ǝ lot ov] – spousta, mnoho, hodně

of [ov] – z

čtvrtek:

pretty [priti] – krásná

On-line od 8:15 h.

AJ A: čtení z učebnice Aj str. 52, 53

Nácvik slovíček :

penfriend [penfrend] – přítel na dopisování

classmate [kla:smeit] – spolužák, spolužačka

only [ǝunli, ounli] – jenom, jen

best [best] – nejlepší

On – line všichni od 8:45 h.

- procvičování učiva češtiny a matematiky do školních sešitů

Český jazyk

SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT – přepsat nebo nalepit list s těmito slovy do sešitu na vyjmenovaná slova (A4)

VSH str. 39/1, 2, 3

Matematika

M str. 30/3, 5

Učebnice M str. 92/1 – výsvětlení učiva – dělení násobků deseti jednociferným číslem

5 x 60 = 5 x 6 x 10 = 30 x 10 = 300

nebo

5 x 60 = 5 x 6 = 30 a k výsledku připíšeme nulu od čísla 60

M str. 31/3, 2, 4

 

9. 4.

V pátek ráno máme poradu ohledně nástupu dětí do školy. Proto se přihlásím na on-line asi až kolem 10. hodiny.

Pokud mají děti hotové a odevzdané všechny domácí úkoly a školní práci a nepotřebují pomoci, mohou zůstat off-line.

Co jsme mohli, zvládli jsme již ve čtvrtek. Pouze některým dětem chybí čtení (Čítanka str. 70), Pč a Písanka. Komu nešel SOCRATIVE, přihlásí se na češtinu a angličtinu.

Třeťáci nastupují do školy až 19. 4.

Něco k procvičení:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/sibenice/hraS.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/sibenice/hraS.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kapkami-deste/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-kouzelniky/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm

 

 

DÚ Pč na pátek:

https://cz.pinterest.com/pin/359091770295684736/

https://cz.pinterest.com/pin/359091770295684728/

https://cz.pinterest.com/pin/359091770295684753/

 

DÚ AJ A: AJ PS str. 53/4 - napsat 4 věty o kamarádovi  (nemusejí být pravdivé)

 DÚ ČJ: ČJ PS str. 21/3 – vybrat si 3 slova a s každým vytvořit větu nejméně o pěti slovech

 DÚ M: prac. list str. 14/7  - slovní úloha

 On-line:

 AJ A: AJ PS str. 52/3 – čtení a překlad, dobrovolně pak  kresba dle zadání

 Český jazyk

 VSH str.38/4 – Zvýrazňovačem  zvýrazníme chybně napsané věty a správně je přepíšeme do A4 sešitu nebo do školního sešitu.

 ČJ PS str. 21/1, 2 – nahoře

 ČJ PS str. 21/3 – vysvětlíme si uvedená slova

 SILO = zemědělská stavba, ve které se skladuje sypký materiál – např. cement, uhlí, štěrk, piliny, zrní…

 SÍŤOVKA = síťkovaná taška

 SILON = umělá tkanina, ze silonu se vyrábějí silonové punčochy – silonky

 OSYPKY = pupínky na kůži

 SYROVINKA = ryzec syrovinka je jedlá houba, dá se jíst i za syrova

 NENASYTNÝ = nemá nikdy dost

 SYROVÁTKA = mléčné sérum (tekutina), která vzniká po sražení mléka

 Matematika

 M str. 45/5

 prac. list str. 14/1, 2, 3, 6 – budu ho s dětmi sdílet

 

7. 4. 

DÚ: M prac. list str. 11/ cv. 6 – do domácího sešitu vypočítat slovní úlohu

 DÚ: umět slovíčka – arm - paže, leg - noha, beautiful - překrásný, love – mít rád, milovat

 Angličtina A:

 AJ PS str. 52/1 – vypsat slovíčka z hada a napsat je na linky

 AJ PS str. 52/2 – spojit přídavná jména s podstatnými

 DÚ: umět slovíčka – arm - paže, leg - noha, beautiful - překrásný, love – mít rád, milovat

 Matematika

 Geometrie M str. 45/4

 M pracovní list str. 11 (dole ke stažení a nahlédnutí), cvičení 1, 3

 DÚ: M prac. list str. 11/ cv. 6 – do domácího sešitu vypočítat slovní úlohu

 Český jazyk

 Diktát

 Školní sešit – opakování osob

1. Já                                                             1.   My
2. Ty                                                             2.   Vy
3. On, ona, ono                                            3.   Oni, ony, ona
 Vařit  - 3. os., č. j.  

 Psát – 2. os., č. mn.

 Lepit – 1. os., č. mn.

 Ležet – 1. os., č. mn.

 Běžet – 3. os., j. č.

 Skákat – 2. os., j. č

 Školní sešit – přepsat nadpis a žlutý rámeček z učebnice Čj str. 99 – SLOVESA – ČAS

 Do sešitu A4 (Vyjmenovaná slova) přepsat nebo do pátku přelepit stranu SYN, SYTÝ, SÝR (je dole ke stažení).

 Prvouka

 str. 51

  

Český jazyk

Kontrola DÚ: VSH str. 37/1, 2, 3

ČJ PS str. 20/1 úplně dole – dopsat vyjmenovaná slova po S

VSH str. 38/1, 3

Psaní do školního sešitu – procvičování gramatiky

DÚ ČJ: VSH str. 38/2 – Z písmen v sýrech složit slova a s každým slovem napsat  1 větu do domácího sešitu. V každé větě alespoň 5 slov.  Celkem 6 vět.

Matematika

Školní sešit: Zapíšeme si:

1 kg = 1000g

Když převádíme z kilogramů na gramy, přidáváme k číslu 3 nuly.

2 kg = 2000g

3 kg = 3000g

Z gramů na kilogramy postupujeme obráceně, ubíráme 3 nuly.

4000g = 4 kg

5000g = 5 kg

M str. 30/1, 2, 4

Školní sešit – procvičování učiva

DÚ: M str. 30/6, 7

Angličtina A:

AJ PS str. 53/5 – spojit hlavičky s obrázky a vybarvit je dle zadání

DÚ: AJ PS str. 53/6 – pravdivé věty podle cvičení 5 na straně 53

VOCABULARY: zapsat a naučit se:

arm [a:m, a:rm] – paže

leg [leg] – noha

beautiful [bju:tifǝl] – krásný, překrásný

love [lav] – mít rád, milovat

VOCABULARY: zapsat a mít povědomí:

I    love    you.    –  Mám tě rád/a.

Já  rád/a  tebe.

I    love   him. – Mám ho rád/a.

Já  rád/a jeho.

I    love   her. – Mám ji rád/a.

Já  rád/a ji.

 

 

1. 4.  - 5. 4.  Velikonoční prázdniny

Všem přeji krásné velikonoční svátky a rodinnou pohodu.

Uvidíme se v úterý 6. 4. 

 

AJ A po Velikonocích - do grammaru si napíšeme:

 Ve 3. osobě jednotného čísla (on, ona, ono) se sloveso 

 HAVE GOT [hᴂv got] mění na HAS GOT [hᴂz got].

 On má…   He has got…  [hi:  hᴂz got]

 Ona má… She has got… [ši:  hᴂz got]

 Ono má… It has got…     [it   hᴂz got]

 Oznamovací věta:   He    has  got    a  hamster. [hᴂmstr]   - (On)  má  křečka.  

                   Otázka:  Has  he    got    a  hamster?                 - Má  (on)  křečka?

  Krátká odpověď:  Yes, he  has.  -Ano,  má.            No, he  hasn´t.  -Ne,  nemá.

 

 

 

 

 

 

Prac. list 11.JPG
Prac. list 14.JPG
Prac. list 21.JPG
Prac. list 38.JPG
SYN, SYTÝ, SÝR.JPG
SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT.JPG
2021-04-12

pátek 26. 3.

Níže je angličtina A - slovíčka, Písanka, Čítanka a školní sešit z Čj na příští týden.

26. 3. 

Dnes psací domácí úkoly nemáme,

 čeká nás čtení v Čítance ma straně 66 a úkoly k četbě na straně 67.

 K šestému cvičení najdeme  v textu souznačná slova a podtrhneme je. Na linky pak napíšeme slova opačného významu = protiklady = antonyma.

 V ČJ PS si přečteme a vyplníme celou stranu 31.

 Matematiku si procvičíme do školního sešitu.

 Angličtinu dnes nemáme, takže všichni se mohou přihlásit od 8:15.

 Kdo už má hotovou Čítanku i s úkoly, přihlásí se v 8:00 na matematiku, ostatní budou mít matematiku až po češtině.

 Příští týden si napíšeme Písanku str. 17 a 19 

 a přepíšeme do školního sešitu z Čj:

 SLOVESA – OSOBA

 U sloves rozlišujeme trojí osobu (tři osoby) v jednotném čísle a tři v množném.

 Naučíme se je zpaměti:

 JEDNOTNÉ ČÍSLO                            MNOŽNÉ ČÍSLO

 1. osoba: JÁ                                       1. Osoba: MY

 2. osoba: TY                                       2. Osoba: VY

 3. osoba: ON, ONA, ONO            3. Osoba: ONI, ONY, ONA

 Podle osob měníme tvary sloves.

 Např.čtu. TY čteš. ONI čtou.

 

 Angličtina A: VOCABULARY

 JEDNOTNÉ ČÍSLO

 This is my head [hed].  – To je moje hlava.

 head [hed] - hlava  

 face [feis] – obličej

 nose – [nǝuz, nouz] – nos

 mouth – [mauθ] – pusa, ústa

 tooth – [tu:θ] – zub

 MNOŽNÉ ČÍSLO

 These are my teeth. [ði:z a:r mai ti:θ] - To jsou moje zuby.

 teeth [ti:θ] - zuby

 ears [iǝz, i:rz] – uši

 eyes [aiz] – oči

 light [lait] – světlé (oči)

 

  

25. 3. 

Kontrola Písanek str. 15, 16

 HV: poslech k dobré pohodě: Mix  - Ledové království a Vivaldiho Zima

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE&list=RD6Dakd7EIgBE&start_radio=1&t=0

 DÚ Čj: VSH str. 35/9 – 6 vět do domácího sešitu

 DÚ M: napsat výsledky příkladů:

 5x8=                      54:9=     

 14:2=                    10x3=    

 9x9=                      20:10=

 40:4=                    8x6=

 3x6=                      5:1=

 7x7=                      1x5=

 42:6=                    64:8=

 30:5=                    4x9=

 24:3=                    28:7=

 2x9=                      6x6=

  

on-line od 8:00h. RYCHLÍCI

on-line od 8:15 h. AJ A:

věty I have got..., I haven´t got... + HAIR a jaké mohou být

on-line od 8:45 h. všichni

Český jazyk

 PSD str. 20/8, 9

 Sešit A4 na vyjmenovaná slova – dopíšeme si nějaká města obcí, která v něm ještě nemáme 

 - z VSH str. 35/9

 VSH str. 35/7 – křížovka

 Matematika

 Pracovní list str. 16 – levý sloupec (Je zde ke stažení, ale stačí jen rozkliknout  a do sešitu psát výsledky. Kdo potřebuje v sešitě celé příklady, napíše si je.)

  

24. 3.

Pepa – prac. list str. 19/1, 2 (je zde ke stažení) 

Do školního sešitu z Čj si přepíšeme nadpis a text ve žlutém rámečku z učebnice Čj str. 101:

 ZVRATNÁ SLOVESA

 Součástí některých sloves bývá zájmeno SE nebo SI. Tato SLOVESA se jmenují ZVRATNÁ.

 DÚ Čj: PSD str. 18/4 – Na každý řádek (a, b, c, d) vymyslet a napsat větu se zvratnými slovesy (sloveso + se nebo si).

 Např. Sportovci se vždycky rozcvičují. 

 DÚ M: Slovní úloha:

 Maminka koupila Elišce kalhoty za 349 Kč 

 a Davidovi mikinu, která byla o 89 Kč levnější.

 Kolik korun stála mikina?

 Kolik korun celkem maminka zaplatila?

 AJ A: AJ PS str. 49/5 Sestavit věty se slovy ve správném pořadí.

 Používat větu I haven´t got a… Já nemám…    NEBO    I have not got a…Já nemám…

 Vocabulary: K vlasům připíšeme přídavná jména:

 curly [kǝ:rli] – kudrnaté

 wavy [weivi] – vlnité

 straight [streit] - rovné   

  

 On-line od 8:00 h. RYCHLÍCI 

 - práce do školních sešitů

 On-line od 8:15 h. AJ A: 

 - psaní do sešitu či na tabulku (opakování slovní zásoby)

 - kontrola AJ PS str. 49/5

 On-line od 8:45 h

 Matematika + Český jazyk

 - psaní do školních sešitů (procvičování učiva)

 ČJ PS str. 35/1 dole - , + 35/1 a) – v textu zakroužkovat zvratná slovesa

 PSD str. 18/2, str. 20/10

 Matematika 

 Pepa – prac. list str. 19/1, 2 (je zde ke stažení)

 

23. 3. 

DÚ: ČJ PS 35/1 – se 4 slovesy v infinitivu utvořit věty a napsat je do domácího sešitu

 DÚ M: Slovní úloha (do domácího sešitu)

 DÚ AJ A: AJ PS str. 49/4 – vyřešit přesmyčky (složit správná slova vhodným seskupením  písmen)

 on-line od 8:00 h.: Děti, které doma pracují dopředu, mají odeslané úkoly a potřebují učivo jen zkontrolovat a dopsat školní sešity.

 od 8:15 AJ A:

 I have got... [ai hᴂv got] – Já mám...

 Tvoření vět: I have got a pencil,

                                           a book,

                                           a car…

 učebnice str. 48 – 49 čtení Where´s David´s car? – Kde je Davidovo auto?

 od 8:45 všichni:

 Matematika

 Školní sešit

 - Písemné sčítání a odčítání, násobilka, zaokrouhlování, slovní úlohy

 Pepa: pracovní list str. 16 (dole k rozkliknutí)– do školního sešitu napsat výsledky cvičení 1, 2 a celého levého sloupečku

 Český jazyk

 ČJ PS str. 35/4, 1, 2, 3

 PSD str. 19/5

 Do školního sešitu si přepíšeme nadpis a žlutý rámeček z učebnice Čj str. 100

 SLOVESA – INFINITIV

 Je to tvar slovesa, který končí písmenem T - péct, někdy písmeny CI, CT – utéci, utéct.

 Nevyjadřuje osobu, číslo ani čas, proto je to NEURČITÝ TVAR = INFINITIV.

  

22. 3.

DÚ : ČJ PS str. 32/4 – ke čtyřem slovesům vymyslet věty

DÚ: M  slovní úloha:

Eva nakoupila za 530 Kč. Petra nakoupila za 492 Kč.

Která z děvčat utratila více a o kolik Kč?

Kolik Kč stály oba nákupy?

DÚ do čtvrtka: Písanka str. 15, 16

DÚ do čtvrtka: Čítanka str. 66 – čtení, str. 67 - úkoly

8:15 AJ A:

I  HAVE  GOT = Mám

Tento způsob použití je typický pro britskou angličtinu. Sloveso HAVE je zde pouze pomocným slovesem, za kterým stojí minulé příčestí slovesa GET.
Do grammaru si napíšeme:

SLOVESO mít, vlastnit = to have

Plný tvar:        I have got = Já mám.

Zkrácený tvar: I´ve got. = Já mám.

Zápor:             I have not got. = Já nemám.

Zkrácený tvar: I haven´t got. = Já nemám.

GOT se používá, ale nepřekládá.

On-line od 8:45 h. všichni:

Český jazyk

Do školního sešitu z Čj si napíšeme nadpis:

SLOVESO – ČÍSLO a pod něj přepíšeme text ze žlutého rámečku v učebnici Čj str. 97

ČJ PS str. 32/1, 2, 3

Vyjmenovaná slova – procvičování do sešitu A4

DÚ : ČJ PS str. 32/4 – ke čtyřem slovesům vymyslet věty

Matematika

Konstrukce trojúhelníku – učebnice str. 132/1 (vysvětlení učiva)

M str. 45/1, M str. 27/5, 6

Školní sešit – procvičování probraného učiva

Prvouka str. 49 – Zdravá výživa

19. 3.

 Matematika – školní sešit (opakování)

 M str. 27/1, 2, 4

 Čítanka str. 62 – 62 (společná četba + úkoly)

 Čítanka str. 65 (úkoly), čtení na známku str. 64

  

 Příští týden: Písanka str. 15, 16

 Do školního sešitu z českého jazyka budeme přepisovat nadpisy a žluté rámečky 

 z učebnice Čj :

 str. 97 Nadpis SLOVESO – ČÍSLO a žlutý rámeček

 str. 100 Nadpis SLOVESA – INFINITIV a žlutý rámeček

 str. 101 Nadpis ZVRATNÁ SLOVESA a žlutý rámeček

 

pracovní list str. 16.JPG
prac. list str. 19.JPG
2021-03-26

čtvrtek 18. 3.

- kontrola Písanek str. 13, 14 a VSH str. 36/10

 DÚ M: Slovní úloha:

 Na oslavě dětského dne sledovalo 35 dětí divadlo, další 4 skupiny po 6 hrály vybíjenou.

 Zbylé děti vytvořily 3 družstva po 5 a hrály kuželky.

 Kolik dětí bylo na oslavě?

 DÚ ČJ: VSH str. 34/4 c) do domácího sešitu

 DÚ AJ A: umět psát a vyslovovat slovíčka:

 HAIR [he:r]– vlasy

 short  [šo:rt, šo:t] – krátké

 long [lo ƞ]– dlouhé

 blond [blond] – blonďaté

 dark [da:rk, da:k] – tmavé

 fair [fe:r, feǝ] – světlé

 red [red] – rezavé, zrzavé

 On-line:

 AJ A:

 AJ PS str.46/1 – čtení a překlad

 AJ PS str. 48/2  podle diktátu na známku

 Český jazyk

 ČJ PS str. 9/2 - dopisovat vhodná slovesa

 ČJ PS str. 9/3 slovesa z vyjmenovaných slov po B, L, M

 Matematika 

 M str. 44/3, 4, 5

  

  

17. 3.

DÚ ČJ: VSH str. 34/4 b) do domácího sešitu

DÚ M: SÚ do domácího sešitu

Na podzim v sadu načesali 63 beden červených jablek, žlutých načesali o 8 méně.

Kolik beden zelených jablek načesali, jestliže jich bylo o 23 beden více než žlutých?

 

 AJ A: on-line

 AJ PS str. 47/2 Odpovědi na otázky najdeme ve cvičení 1 na straně 46.

 DÚ: učit se slovíčka  a číst věty v AJ PS str. 46/1

 Vlasy + jaké mohou být.

 Český jazyk

 ČJ PS str. 9/1 – báseň (zvýrazňovat či podtrhnout slovesa)

 ČJ PS str. 9/2 – vymýšlet a napsat slovesa k podstatným jménům.

 ČJ PS str. 9/4 – označit slovesa vlnovkou

 Školní sešit – hlásková stavba slov

 Matematika

 M str. 44/1, 2

 Školní sešit – procvičování učiva

 Prvouka

 str. 48/10 doplňovačka

 

 16. 3.

 DÚ Čj: VSH str. 34/4 a) – přepsat do domácího sešitu

  M: vypočítat příklady:

 428        428        212        212        308        621

 315      - 315        190       - 190        621      - 308                    

 

 AJ A - VOCABULARY NA TÝDEN:

 HAIR [he:r] – vlasy

 short  [šo:rt, šo:t] – krátké

 long [lo ƞ] – dlouhé

 blond [blond] – blonďaté

 dark [da:rk, da:k] – tmavé

 fair [fe:r, feǝ] – světlé

 red [red] – rezavé, zrzavé

 AJ A od 8:15:

 AJ PS str. 46/1 – přečteme si text, přeložíme, vybarvíme a dokreslíme obrázky dle zadání

 AJ PS str. 47/3 (kdo nemá z pondělí)

 Všichni od 8:45 h.:

 Český jazyk

 PSD str. 17/1 – Krátké věty ke každému obrázku. Obrázky není třeba vybarvovat.

 PSD str. 19/7

 VSH str. 33/1

 Matematika

 Učebnice str. 130/1, 3 Porovnávání úseček - vysvětlení učiva.

 M str. 43/3, 4

 Školní sešit – procvičování všeho – SÚ, sčítání, odčítání, násobilka, zaokrouhlování

 

15. – 19. 3.

Čítanka str. 62 – 65, čtení a úkoly k textům

DÚ: Písanka str. 13, 14

DÚ Hv: Zkusit si hru na tělo a dirigování   https://cz.pinterest.com/pin/473440979576068270/ 

DÚ Vv + Čj: VSH str. 36/10 – vybarvení obrázku dle návodu

Pondělí DÚ ČJ: VSH str. 33/2 – věty přepsat do domácího sešitu

Pondělí DÚ M: do domácího sešitu vypočítat pod sebou příklady na sčítání a odčítání:

567    656   498     498     567     656

345    289   463   - 463  - 345  -  289

 

Pondělí 15. 3.

Od 8:15 h. začne pouze Angličtina A – budeme si vysvětlovat novou látku

Pokud chtějí dříve pracovat i děti ze skupiny B, mohou, ale budou si pracovat na tom, co zvládnou samy podle webu nebo si vypracují domácí úkoly či Písanku. Ukazovat na kameru nic nebudou, rušilo by to výuku mojí skupiny.

Aj A:

18. lekce – vazba There is...(Tam je...), There are...(Tam jsou...)

Látka je také k dispozici ve stažených souborech pod názvem There is..., There are...

(V ideálním případě by bylo látku přepsat nebo vlepit do grammaru.)

Učebnice str. 46, 47

AJ PS str. 47/3 – mezi stejné obrázky patří the same (to samé), mezi jiné patří different (jiné, různé obrázky)

Do grammaru si zkusíme nějaké věty.

Pepa si do grammaru přeloží: Vedle garáže je kolo. Na zahradě je náš pes.

On-line od 8:45 h. všichni

Český jazyk

PSD str. 16/2 (číslovky v textu)

PSD str. 16/3 doplnění slov (číslovek)

PSD str. 16/4

PSD str. 16/5 – zápis hodin (slovy), slovo třičtvrtě píšeme dohromady

Učebnice str. 61 SLOVESA – text z hlemýždě přepsat do školního sešitu

Matematika

Učebnice M str. 129/1, 2 – vysvětlení učiva PŘENÁŠENÍ ÚSEČEK

M str. 43/1, 2

Školní sešit – SÚ, sčítání, odčítání, násobilka, zaokrouhlování

Prvouka - str. 48  Člověk - fáze života (horní cvičení)

 

 

Před vyučováním nebo o přestávce si každý zkusí zahrát na tělo a zadirigovat pole této ukázky:

https://cz.pinterest.com/pin/473440979576068270/ 

Od 8:15 h. čtení v Čítance str. 60 – 61 + úkoly str. 61

Od 8:45 h. 

Český jazyk

VSH str. 32/3

Zápis do sešitu A4 – vyjmenovaná a příbuzná slova

Matematika

Pětiminutovka – písemné sčítání a odčítání

Dále do školního sešitu: SÚ, zaokrouhlování, násobilka

 Prvouka

 Str. 47/8

 Nápověda Prv – Člověk  (dole ke stažení)

 

DÚ AJ A: překlad vět:

 Moje panenka je na posteli.

 Jeho vláček je na skříňce.

 Její aktovka je vedle stolu.

 Vaše děti jsou na zahradě.

 DÚ Čj: VSH str. 32/4 – doplnit i/í, y/ý a cvičení přepsat do domácího sešitu. Popřemýšlet alespoň nad dvěma příslovími, jaký mají význam. 

 DÚ M: M str. 18 – 4. Sloupec odshora až dolů

 On-line

 AJ A – opakování  16, 17. lekce + slovíčka z 18. lekce, procvičování předložek

 AJ PS str. 45/4 – Věty dle vzoru, není třeba kreslit obrázky do rámečků.

 AJ PS str 45/5 – čtyřsměrka

 Český jazyk

 VSH – str. 32/1, 2

 ČJ PS str. 8/1, 2

 Matematika

Školní sešit – písemné sčítání a odčítání, násobilka, SÚ, zaokrouhlování

Pepa: učebnice M str. 88/4, 5, 6, 7, 8, 9 - všechna cvičení do školního sešitu

Na závěr vyučování někteří přečtou Matyldu z Čítanky, protože nemám známky u každého.

 

10. 3.

DÚ ČJ sešit A4: přepsat nebo vlepit listy s vyjmenovanými slovy po P

 a pracovat na Písance str. 11, 12

 DÚ Čj: ČJ PS str. 8/3 –dopsat slova na řádky (NE číslice!!!)

             ČJ PS str. 8/4 – najít zašifrovaná slova (číslovky) ve větách a zvýraznit je zvýrazňovačem 

             nebo podtrhnout

            (Věty s těmito slovy si napíšeme až ve škole.)

 DÚ Aj A: Napsat odpovědi na otázku: Where is… ? – Kde je…?

 Každá odpověď začne zájmenem IT, protože mluvíme o neživých věcech.

 Po každé předložce bude následovat určitý člen THE.

 Vzor: Je v garáži. -->  It´s in the garage.

 Věty za DÚ k přeložení:

1. Je na stole.
2. Je pod židlí.
3. Je vedle tašky.
4. Je ve skříňce.


 On-line

 8:15 h. AJ A:

Odpovědi na otázky: Where is…? – Kde je…?  What´s this? – Co je tohle?

Všechna slovíčka z 18. lekce - zapisovali jsme si je už v pátek

 Rychlíci: AJ PS 45/5

 On-line 8:45 h.

 Český jazyk

 Diktát – vyjmenovaná a příbuzná slova

 ČJ PS str. 20/1, 2 nahoře

 Matematika

 Školní sešit: SÚ, násobilka, sčítání a odčítání – dle pokynů na vyučování

 Pepa: učebnice M str. 81/3, 78/3, 4, 82/9, 10 

 VŽDY psát do sešitu, NE do knížky.

 Prvouka

 str. 44/7 – sestavit a slepit člověka ze svalů – jsou k vystřižení na str. 61, některé svaly popsat (jsou ve čtyřsměrce)

 Do pátku dopíšeme cvičení 8 na této straně.

 

9. 3.

Před vyučováním si každý může napsat, co sám zvládne – to platí na každý den.

Jsou to například doplňovací cvičení, domácí úkoly, úkoly v Čítance (str. 61), Písanka str. 11, 12, přepisování či lepení vyjmenovaných slov, která jsou dole ke stažení. Na vyučování si pak každý své počínání zkontroluje.

 V 8:15 začíná moje angličtina. Skupina B si může psát jiné předměty, kterým rozumí. Důležité je nerušit vyučování  a počkat si na společnou výuku od 8:45 hodin.

 DÚ Čj: učebnice Čj str. 76/4 – 3 řádky do domácího sešitu

 Aj A: děti budou umět slovíčka floor – podlaha a tennis racket – tenisová raketa

 DÚ AJ A: Napsat slovíčka se správným neurčitým členem  a nebo an.                    

 nějaká panenka, nějaký vlak, nějaké letadlo, nějaká hračka, nějaká tužka, nějaké pravítko, nějaký počítač, nějaký chlapec, nějaký pomeranč, nějaké jablko

 učebnice Aj str. 44/1 čtení a vysvětlení používání předložek

 AJ PS str. 44/1, 2, 3

 On-line od 8:45 h.

 učebnice Matematiky str. 85/7 do školního sešitu, str. 85/8 ústně nebo na známku

 školní sešit – násobilka a SÚ

 ČJ PS str. 19/1, 2

 PSD str. 15 – opakování číslovek. PSD str. 15/1

  

 

PRV - Člověk.JPG
There is..., There are.docx
2021-03-18