Pátek 17. 5.

V pondělí 20. 5. sraz v 7. 50hodin, odjíždíme v 8.00 hodin.

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí přibalíme kromě věcí do deště i PS M a PS Čj, když bude nejhůř, dojde i na učení. :)

Na hrad Rychmburk potřebujeme padesátikorunu.

A to nejdůležitější - dobrou náladu, se kterou lze zvládnout vše. (I deštivý týden.)

2024-05-17

Pondělí 13. 5.

Vyjmenovaná slova po V - učebnice str. 86/ cv. 1, str. 87/ cv.3

PS Čj str. 24/ cv. 1, 2, 3

PS M str. 23/ cv. 2, 3

2024-05-13

Úterý 7. 5.

Fotografování tříd se dnes zrušilo. 

Náhradní termín je 24. 5., pro naši třídu (a 4. B + 4. C)  28. 5. 

Prodej karet do sportovního parku 9. 5. 

Čj PS str. 23/cv. 1, 2, 1

M PS str. 21/cv. 3 + str. 22/ cv. 5

2024-05-07

Pondělí 6. 5.

Násobení a dělení násobků deseti - Náhodné karty (wordwall.net)

https://wordwall.net/cs/resource/25670426/matematika/n%C3%A1soben%C3%AD-a-d%C4%9Blen%C3%AD-n%C3%A1sobk%C5%AF-deseti

Neúplné příklady do 100 - Kvíz (wordwall.net) - 1 příklad chybně

https://wordwall.net/cs/resource/36586587/matematika/ne%C3%BApln%C3%A9-p%C5%99%C3%ADklady-do-100

Zaokrouhlování na desítky a na stovky - Kvíz (wordwall.net)

https://wordwall.net/cs/resource/32093335/matematika/zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD-na-des%C3%ADtky-a-na-stovky

2024-05-06