Učivo pro chybějící žáky 27.3.

Český jazyk

  • PS str. 14

Matematika

  • PS str. 37

2024-03-27

Učivo pro chybějící žáky 26.3.

Matematika

  • PS str. 36

2024-03-26

Učivo pro chybějící žáky 22.3.

Český jazyk

  • viz obrázek

Matematika

  • PS str. 35

2024-03-22

Učivo pro chybějící žáky 21.3.

Český jazyk

  • Procvičování slovních druhů (viz příloha) - rozstříhej slova a správně je zařaď a nalep pod slovní druh
  • Přečíst jednu kapitolu z oblíbené knížky

Matematika

  • Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení

slovní druhy.docx
slovní druhy 2.docx
2024-03-21

Učivo pro chybějící žáky 19.- 20.3.

Český jazyk

  • PS str. 11,12

Matematika

  • PS str.16

2024-03-20