PONDĚLÍ 19. 4.

ČESKÝ JAZYK

rozcvička: https://wordwall.net/cs/resource/14729043/kopie-koncovky-podstatn%c3%bdch-jmen-rod-st%c5%99edn%c3%ad-%c5%beensk%c3%bd

velký pracovní sešit: 15/1

malý pracovní sešit: 21/1, 22/2, 18/2

procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html

 

MATEMATIKA

rozcvička: https://wordwall.net/cs/resource/11810962/p%C5%99evody-jednotek

pracovní sešit: 15/ 3, 6

procvičování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/priklady1c.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/priklady2c.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/priklady3c.htm

- všechny screenshoty (fotky) pošli do 15h (budou 3 z M a 1 z ČJ, celkem 4)

 

PŘÍRODOVĚDA

učebnice str. 65 - pročti si ji a doplň zápis

zápis najdeš v příloze - VYTISKNI (opiš) si ho, doplň podle učebnice a NALEP do sešitu

prezentace - opakování: https://slideplayer.cz/slide/12640353/

prezentace - ryby, obojživelníci, plazi: https://slideplayer.cz/slide/2468709/

 

 

ryby, obojživelníci, plazi v rybníku a okolí.pdf
2021-04-19

PÁTEK 16. 4.

ČESKÝ JAZYK

procvičování podst. jmen rodu ženského, středního

do sešitu si vlep tabulku z přílohy, zvýrazni si koncovky 1. a 2. pádu

pracovní sešit: 15/2, 3, 4

 

MATEMATIKA - geometrie

procvičování převody jednotek

konstrukce trojúhelníku (můžeš využít výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk

do sešitu si udělej nadpis KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU a anarýsuj:

1) trojúhelník ABC, a = 5 cm, b = 6 cm, c = 7 cm

2) trojúhelník XYZ, x = 5 cm, y = 3 cm, z = 10 cm ---> Půjde tento trojúhelník narýsovat? Zkus si to....

3) trojúhelník KLM, k = 8 cm, b = 5 cm, c = 11 cm

 

VLASTIVĚDA

učebnice str. 28

v příloze je zápis - vytiskni a nalep si ho do sešitu, podle učebnice si doplň

můžeš se podívat na přezentaci, najdeš ji v příloze

 

 

 

 

Vzory rodu mužského - výklad k nalepení.docx
ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ.docx
sv. Anežka Česká - prezentace.pdf
2021-04-16

ČTVRTEK 15. 4.

ČESKÝ JAZYK

procvičování: přiřazování podstatných jmen ke vzorům

diktát: 14/10 (vybrat deset spojení z obou cvičení)

malý pracovní sešit: 16/8, 9, 10

 

MATEMATIKA

převody jednotek - přepiš do sešitu a vypočítej: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm

pravoúhlý trojúhelník - učebnice str. 118/ nahoře - výklad

konstrukce trojúhelníku:

pracovní sešit 1. díl: 41/3, 42/1, 2

 

PŘÍRODOVĚDA

str. 62 - 64

zápis je v příloze

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky/hudebni-kolotoc

- zkus vytvořit správnou melodii, kterou uslyšíš v ukázce 

 

vodní toky a nádrže, rostliny v rybníku a jeho okolí.pdf
2021-04-15

STŘEDA 14. 4.

Domácí úkol z ČJ pro všechny, pošli do 20.00 h

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5C.htm

pro marody:

procvičování vzorů - rod střední, ženský

učebnice: str. 71/1, 2, 3

MATEMATIKA

trénuj na papír:

narýsuj body A, B, C

narýsuj přímky k, l, m

narýsuj úsečku /XY/= 5cm

narýsuj rovnoběžné přímky o, p, q

narýsuj dvojice kolmých přímek r, s      m, n

narýsuj kružnice:   s se středem S, poloměrem 2 cm;  l se středem L, poloměrem 4cm; m se středem M, poloměrem 6 cm

pracovní sešit 1. díl: 40/2

 

2021-04-14