PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,

chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za milá slova, dárečková či květinová překvapení. 

Vážím si toho a zároveň mně to dodává sílu do dalších let, protože zpětná vazba je pro mě velmi důležitá!

Přeji vám i dětem klidné léto a pevné zdraví.

Markéta Poláková

P. S. Posílám naše poslední společné okamžiky....

2022-06-30

INFORMACE

10. 9. V rámci vyučování proběhne beseda s Městskou policií

14. 9. Třídní shůzka SRPDŠ v 17 hodin ve třídě 5. A + hlasování do Školské rady (hlasovací lístky pošlu po dětech)

27. 9. Ředitelské volno

 

2021-09-08

NAŠE PRVNÍ AKTIVITY

2021-09-08

TESTOVÁNÍ 6. a 9. 9.

Vážení rodiče,

ve dnech 3. 9. a 4. 9. můžete znovu využít dobrovolné testování PCR testy firmou SCIMED ( infomace v Bakalářích a na webu školy) - ušetříte dětem jedno povinné testování.

https://zssvitkov.cz/aktuality

Kdo nevyužije toto testování, bude normálně otestován dle následujícího časového plánu ve dnech 6. 9. a 9. 9.2021.  V tyto dny se bude testovat antigenními testy. 

VŠICHNI žáci třídy se sejdou v 8 h před bočním vchodem u jídelny ( i žáci s PCR testem nebo po COVIDU,...)

Děkuji                                                                   M. P.
 
 

2021-09-02

JAK TO BUDE OD 1. 9.

1) 1. 9.  - otestovaní žáci, kteří byli na testech 30. 8. jdou do školy hlavním vchodem, nepřezouvají se

!S sebou si přineste výsledek testu nebo potvrzení o prodělané nemoci! Při vstupu do budovy mějte nasazenou roušku, budeme ji používat ve všech společných prostorech. Končíme po 1. vyučovací hodině

OSTATNÍ žáci, kteří se budou testovat 1. 9., přijdou v 7. 30 h k bočnímu vchodu u jídelny

2) 2. 9. - třídnické práce - končíme v 11. 30 h

    3. 9. - začínáme se učit podle rozvrhu hodin - končíme v 11. 30 h  +  V tento den bude prodej sešitů, přineste si 78,- Kč.

3) Další testování proběhne 6. a 9. 9. stejným způsobem jako na jaře, jenom příchod k bočnímu vchodu u jídelny bude v 8 h (sraz v 7. 55 h ).

4) 14. 9. se budou konat třídní schůzky od 17 h  (bude ještě upřesněno) + volby do školské rady

                                                                                     M. P.

                                                                                                                                                          

  

 

2021-08-30