ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 14. 9. 2021

Pro všechny, kteří se včera nemohli zúčastnit třídní schůzky. 

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 14. 9..docx
2021-09-14

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ?

 10. 9. V rámci vyučování proběhne beseda s Městskou policií

14. 9. Třídní shůzka SRPDŠ v 17 hodin ve třídě 5. B + hlasování do Školské rady (hlasovací lístky pošlu po dětech)

27. 9. Ředitelské volno

2021-09-10

Testování 6. 9. a 9. 9.

Vážení rodiče,

ve dnech 3. 9. a 4. 9. můžete znovu využít dobrovolné testování PCR testy firmou SCIMED (infomace v Bakalářích a na webu školy) - ušetříte dětem jedno povinné testování.

https://zssvitkov.cz/aktuality

Kdo nevyužije toto testování, bude normálně otestován dle následujícího časového plánu ve dnech 6. 9. a 9. 9.2021.  V tyto dny se bude testovat antigenními testy. 

VŠICHNI žáci třídy se sejdou v 8 h před bočním vchodem u jídelny (i žáci s PCR testem nebo po COVIDU,...)

Děkuji                                                  A. H.

2021-09-02

Jak to bude od 1. 9.

1) 1. 9.  - otestovaní žáci, kteří byli na testech 30. 8. jdou do školy hlavním vchodem, nepřezouvají se

!S sebou si přineste výsledek testu nebo potvrzení o prodělané nemoci! Při vstupu do budovy mějte nasazenou roušku, budeme ji používat ve všech společných prostorech. Končíme po 1. vyučovací hodině.

OSTATNÍ žáci, kteří se budou testovat 1. 9., přijdou v 7. 30 h k bočnímu vchodu u jídelny

2) 2. 9. - třídnické práce - končíme v 11. 30 h

    3. 9. - začínáme se učit podle rozvrhu hodin - končíme v 11. 30 h  +  V tento den bude prodej sešitů, přineste si 78,- Kč.

3) Další testování proběhne 6. a 9. 9. stejným způsobem jako na jaře, u bočního vchodu u jídelny v 8 h (sraz v 7. 55 h).

4) 14. 9. se budou konat třídní schůzky od 17 h  (bude ještě upřesněno) + volby do školské rady

2021-08-30

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU - TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

vyberte, prosím, jednu z možností a pošlete mi ji během DNEŠKA nebo VÍKENDU formou SMS nebo WhatsAppu.

Naše dítě:

1) prodělalo nemoc Covid-19 a neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci covid -19
   (žák doloží laboratorně potvrzené onemocnění – 180 dní od prvního pozitivního testu)

2) bude otestováno 30. 8. PCR testem ze slin firmou Scimed v naší škole viz https://zssvitkov.cz/aktuality

 (žák doloží pomocí tištěného dokumentu nebo bude mít v mobilu staženou aplikaci Tečka a v ní nahraný tento dokument)

3) bude testováno ve škole dne 1. 9. před vstupem do školy formou antigenního testu z kraje nosu

4) si přinese svůj vlastní test a ve vyhrazené místnosti si test pod dohledem provede

Děkuji za spolupráci                                     A. H.                               

2021-08-27