Návrat do školy

S radostí oznamuji, že od pondělí 30.listopadu se opět vracíme do školních lavic.

Naší třídy se návrat týká konkrétně takto :

v lichý týden : pondělí 30.11. až pátek 4.12. probíhá výuka prezenčně ve škole

v sudý týden : pondělí 7.12. až pátek 11.12. probíhá výuka distančně doma

v lichý týden : pondělí 14.12. až pátek 18.12. probíhá výuka prezenčně ve škole

výuka ve dnech 21.12 a 22.12 bude ještě upřesněna

Vzhledem k dodržení epidemických opatření je nutné, aby žáci 6.B  při prezenční výuce ve škole přicházeli k hlavnímu vchodu ráno v 7:30, kde je vyzvedne vyučující, který je má 1. vyučovací hodinu, a který je odvede přes šatnu do třídy.

Dále je doporučeno, aby měl každý žák s sebou 2-3 roušky na celé vyučování, aby si v případě potřeby mohl nasadit náhradní.

Také teplejší oblečení do třídy kvůli častějšímu větrání. Dětem bude dovoleno mít ve třídě bundu nebo kabát.

Sledujte prosím také informační systém KOMENS v Bakalářích, včetně nástěnky v KOMENS, kde budou některé informace upřesňovány a doplňovány.

M. Kantor

 

 

2020-11-26

Pro rodiče 6.B

Děti dostaly svá vlastní přístupová hesla do systému BAKALÁŘI. Prosím sledujte informace zasílané v BAKALÁŘÍCH v KOMENS. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

M.Kantor

2020-10-06

Zkrácená výuka

Z důvodu voleb je v pátek 2.10.2020 zkrácená výuka do 11.30.

2020-09-29

Třídní schůzka 17.9.2020

Vážení rodiče,

z důvodu zvýšených epidemiologických opatření neproběhne třídní schůzka SRPDŠ ve škole.

Seznamte se, prosím, s přiloženým dokumentem, ve kterém jsou uvedeny aktuální informace.

Děkuji.

M. Kantor 

SRPDŠ 17.pdf
2020-09-17

Pro rodiče 6.B

Sledujte prosím systém Komens v Bakalářích, kde jsou upřesňovány informace k dění ve škole a ve třídě.  Můžete jej také používat pro komunikaci s třídním učitelem.

Pokud máte problém s přihlášením nebo došlo ke ztrátě hesla, je možné jej opětovně získat za poplatek 100 Kč na sekretariátu školy po předchozím dohovoru s třídním učitelem.

2020-09-07