Bakaláři a online výuka

Dobrý den,
žáci obdrželi vlastní hesla pro přístup na Bakaláře. Jejich přístup je však na rozdíl od vašeho přístupu do jisté míry omezen. Jako rodiče máte více funkcí v aplikaci. Pro toto opatření jsme se rozhodli pro případ, že dojde k distanční výuce. Přes Bakaláře budeme zasílat učivo. Pro online výuku pak bude sloužit aplikace od googlu Meet. Podle ministerstva školství je povinnost rodičů zajistit dětem přístup k online výuce. Prosím, buďte raději připraveni pro tuto alternativu.

Ivan Hoza​

2020-10-07

výuka v pátek bude zkrácena

V pátek 2.10. končí výuka v 11.30 z důvodu konání voleb.

2020-09-30

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v příloze naleznete důležité informace. Dále vás prosím o seznámení se školním řádem. Naleznete v dokumentech ke stažení.

 

I. Hoza

SRPDŠ 17.pdf
2020-09-21

Třídní "schůzka"

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci se tradiční třídní schůzky 17.9. neuskuteční. Vše podstatné bude na webu školy - resp. naší třídy 7. B

Prosím sledujte web a zároveň bakaláře. 

Děkuji 

Hoza

2020-09-14

Stravné na rok 2020/21

Vážení rodiče,

v roce 2020/21 dojde k navýšení stravného.

věk 7 - 10 let ...................28,- Kč .................560,- Kč měsíčně

věk 11 - 14 let .................30,- Kč .................600,- Kč měsíčně

15 let a více .....................32,- Kč ................640,- Kč měsíčně

 

2020-08-26