Jak to bude 1.9.2021 ???

1.9.2021 slavnostně zahájíme školní rok 2021/2022

Vyučování v tento den bude ukočeno po první vyučovací hodině. Třídní učitelé sdělí žákům další informace o další výuce a rozvrhu hodin na další dny. V tento den se nepřezouváme. 

Pro první třídy: 1.9.2021 se prvňáčci s doprovodem sejdou u vchodu k tělocvičně z ulice Kostnické. Dle počasí proběhne slavnostní uvítání (buď na hřišti nebo v tělocvičně) a poté se přesunete do svých tříd, kde budou upřesněny informace pro rodiče a děti. Rodiče budou při vstupu do školy muset použít respirátor a řídit se pokyny třídních učitelek. 

Otatní žáci 2.-9. třídy:

  • již otestovaní, očkovaní či s dokumentem, že prodělali covid (s ochrannou lhůtou 180 dní) půjdou hlavním vchodem přes šatny rovnou do svých tříd.
  • neotestovaní se dostaví k provední testu v 7:30 hodin ke vchodu přístavby u školní jídelny (ulice Školní), kde bude proveden test a druhým východem přes školní zahradu půjdete přes šatny do své třídy

Třídní učitelé ve svých třídách zkontrolují bezinfekčnost (certifikát) o negativním testu či očkování. Lze uplatnit i aplikaci TEČKA. 

Žáci musí ve spolěčných prostorách používat ochranu dýchacích cest - u žáků ZŠ může být použita chirurgická rouška. Otestovaní žáci nemusí použít rošku či respirátor ve své třídě. 

vedení školy

 

2021-08-30

K testování 30.8.2021

Dobrý den, ještě nám přišla do zpráv tato informace: 

Dobrý den,

 

Přílohou posílám informovaný souhlas rodiče pro případ, že by se 30.8. dostavil žák bez zákonného zástupce. Pokud se zákonný zástupce nedostaví na odběr s dítětem, je potřeba, aby nezletilí předal při odběru vyplněný souhlas.

Aktuálně máme v systému celkem 216 rezervací, což je skvělé.

 

Děkuji za poslání všem rodičům a přeji pěkný den.

 

Jiří SAMEK
Jednatel / Obchodní Manažer

GO HEALTH s.r.o.
testování Covid-19 do firem

Telefon:   +420 733 133 220

Pokud je to možné, vytiskněte a přineste sebou. Informace, případně podá pan Samek, kontakt výše.

Děkujeme za pochopení.

Informovaný souhlas pro odběr PCR bez přítomnosti zástupce.docx
2021-08-27

Testování před nástupem do školy

Vážení rodiče a žáci,

podařilo se nám vyjednat s firmou Scimed Biotechnologies s.r.o. - SCIMED testování našich žáků před nástupem do školy, takže se při slavnostním nástupu 1. září 2021 nebudou muset testovat děti ve škole.

Firma SCIMED bude mít 30.8.2021 v naší škole (přístavba ulice Školní 748) zřízeno mobilní testovací odběrné centrum.

Test bude prováděn odběrem za slin a je to test PCR pro základní školy plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Kdo případně vyčerpal dva PCR testy v měsíci, bude mu udělán antigenní test s potvrzením a i ten mu bude hrazen zdravotní pojišťovnou a bude platit 1.9.2021. 

K tomuto testování není třeba mít souhlas rodičů. žák může přijít i sám.

Na tento test je zapotřebí se zaregistrovat ZDE: https://reservatic.com/public_services/scimed-biotechnologies-s-r-o-scimed-zs-svitkov/public_operations/9370/new_reservation

Testovat se bude od 9:00-15:00 hodin, kde je zapotřebí se zaregistrovat s uvedením svých dat a můžete přijít kdykoliv v tomto časovém rozmezí. Je třeba vzít kartičku pojišťovny.

Testovat se mohou všichni žáci naší školy včetně devátých ročníků, pro snadnější vsup na SŠ.

Apelujeme na rodiče budoucích prvňáčků, kterým dřívější testování zpříjemní první den ve škole a nebudou muset požívat roušku.

1. září je tedy třeba:

- doložit nabízený test nebo test z jiné laboratoře (písemné potvrzení) - zkontrolují třídní učitelé

- dokončené očkování po 14-ti dnech od aplikace

- potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 a lhůtou180 dní

Kdo nevyužije možnost nabídky testování 30.8.2021 bude muset podstoupit testování v ZŠ 1.9.2021 dle upřesněných informací svých třídních učitelů přes Bakaláře či webové stránky.

Žák, který není testován ani nesplní výše uvedené podmínky, bude muset celý pobyt ve škole trávit v roušce.

 

Prosíme rodiče i žáky, aby se o této možnosti testování vzájemně informovali, aby tak bylo otestováno co nejvíce dětí při vstupu do školy 1.9.2021.

Tímto krokem chceme alespoň první školní den zahájit bez nepříjemného testování dětí a nechceme jim znepříjemnit slavnostní zahájení.

 

Informace půjde do systému BAKALÁŘE a rodičům budoucích prvňáčků na jejich e-mail uvedený při zápisu.

Děkujeme a přejeme příjemný zbytek prázdnin.

 

vedení školy

2021-08-23

Pravidla pro nástup do škol

Vážení rodiče, 

v přílze nalezneta pravidla pro nástup do škol, které vydalo MŠMT a MZ. 

Testování bude probíhat 1.,6. a 9.září 2021. 

Pro slavnostnější nástup žáků a zahájení školního roku 2021/2022 jsme domluvili mobilní laboratoř, abychom děti ušetřili testování 1.září. 

Prosíme, aby co nejvíce dětí přišlo ostetováno dříve. 

Toto testování se uskuteční 30.8.2021 (PCR test za slin) od 9:00-15:00 hodin. Registrace a další informace naleznete na svých stránkách v Bakalářích či na webových stránkách školy. 

Odkaz pro nutnou registraci je ZDE: https://reservatic.com/public_services/scimed-biotechnologies-s-r-o-scimed-zs-svitkov/public_operations/9370/new_reservation  

Nutno sebou vzít kartičku pojištěnce. 

Rozpisy na testování 6. a 9.9. se dozvíte 1.9.2021

Děkujeme 

mimoradne_opatreni_testovani-ve-skolach.pdf
MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_2021-2022.pdf
2021-08-23

Školní zpravodaj + organizace šk.roku 2021/2022

Vážení rodiče a milí žáci, 

v příloze naleznete školní zpravodaj, který si nemusíte tisknout, dostanou ho děti prvního září od svých třídních učitelů. 

Školní zpravodaj 2021-2022.pdf
2021-08-22