Branný den

Na školní zahradě se v pondělí uskutečnil branný den. Program si připravili žáci devátých ročníků a jejich třídní učitelé. Děti prošly 9 stanovišť přes topografii, protipožární ochranu až po první pomoc. Foto zde.

2024-06-26

Chemická show

Osmáci na pardubické "chemičárně" zažili chemickou show. Ta byla doslova BOMBASTICKÁ! Podobné věci můžete vidět už jen v pořadu Zázraky přírody. Přesvědčte se sami prostřednictvím fotoseriálů.

2024-06-20

První místa ve florbalu

V pátek 14.6. se uskutečnil jedinečný florbalový turnaj pro žákyně z druhého stupně, který pořádala Haga Pardubice. Hrálo se ve dvou věkových kategoriích: 6.-7. třída a 8.-9. třída. Děvčat z nižších ročníků bylo 5 týmů, kde se ve skupině utkal každý s každým. Naše holky vyhrály na volných úderech a díky dvěma úspěšným střelám získaly nad ZŠ Štefánikova 1. místo. Tým z 8.-9 tříd hrál ve dvou skupinách a postoupil do finále. Utkání se ZŠ Polabiny holky vyhrály se skóre 3:2 a získaly další 1. místo.

 

2024-06-20

Soutěž pro domácí kutily

Naše škola se již několik let zapojuje do projektu TECHNOhrátky, v rámci kterého mohou žáci základních škol navštěvovat střední školy, kde si mohou vyzkoušet alespoň něco z toho, co se tu studenti během svého studia naučí.
 
Jako každý rok je součástí TECHNOhrátek také dlouhodobá soutěž pro žáky základních škol. Ta letošní by mohla zaujmout především mladé kutily, kteří něco rádi tvoří a vyrábějí. Má název "Řemeslo doma přes prázdniny" a přihlásit do ní lze jakýkoliv vlastnoručně vyrobený artefakt z kovu, dřeva, plastu, papíru, textilu či jiného materiálu, který má vztah k technickým nebo jiným odborným dovednostem a vznikne v průběhu prázdninového volna. 
 
Nejlepší práce bude vybírat a následně hodnotit třicetičlenná odborná porota, hlasovat bude také ve zvláštní kategorii i veřejnost na Facebooku. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v prosinci v sídle Pardubického kraje a úspěšní autoři budou oceněni atraktivními cenami.

Na tomto odkazu můžete nahlédnout do loňské finálové galerie:
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/TECHNOhratky/category/technohratky/kutilska-soutez-technohratek-remeslo-doma-uz-zna-finalisty

Bližší informace o soutěži najdete v přiloženém letáčku.

Remeslo doma na prázdniny.pdf
2024-06-19

Oficiální vyjádření školy k negativnímu hodnocení

Vážení přátelé a příznivci školy, 

bohužel dochází k neustálým písemným atakům v podobě negativního hodnocení školy, k recenzím na různých portálech, sociálních sítích či jiných profilech od jedné a téže osoby, paní K. Svobodové. 

Proto jsem se rozhodla po více než roce, když ataky neustávají, sepsat vyjádření a podat výčet událostí, které všemu předcházely. Poslední negativní hodnocení školy jsou z měsíce března a dubna 2024 a naše reakce byly paní K.S. smazány. 

Zde je sled událostí:

-          Nástup žákyně do první třídy dne 1.9.2022

-          Absence žákyně za měsíc září-začátek listopadu 58,3 % (včetně uvolnění ŘŠ na dovolenou) 105 hodin při 4 h. denně, požadovány omluvenky a potvrzení od lékaře třídní učitelkou dle v té době platného školního řádu

-          Zákonní zástupci se nezúčastnili první třídní schůzky, k seznámení se školním řádem došlo dodatečně dne 20.9.2022 – bez připomínek

-          Naplánován termín schůzky s rodiči s vysvětlením vysoké absence dítěte, výběr data a času ponechán na rodičích, avizován v době nepřítomnosti žákyně při absenci blížící se již k 60 %. 

-          Žákyni omlouvala matka pouze přes systém Bakaláře a e-mailovou komunikací, dodáno zpětně potvrzení o OČR matkou, termín schůzky ponechán na 10.11.2022 z důvodu vysvětlení absence dítěte

-          Na schůzce přítomni: matka a otec dítěte, třídní učitelka žákyně, zástupkyně ředitelky školy (metodik prevence) a ředitelka školy

-          Rodiče se na schůzku dostavili negativně naladěni v dřívějším čase, než bylo plánováno. Dle sdělení rodičů nemají čas, protože oba pracují na home office, a tak je pro ně schůzka časově náročná. Rodičům bylo vyhověno v dřívějším čase a schůzka se uskutečnila v zasedací místnosti ZŠ.  

-          Schůzce předcházelo několik zpráv třídní učitelce ohledně „razítkování“.  Dle zprávy rodičů nemají čas sedět 2-3 hodiny u lékaře. Lékař opravdu zpětně razítka nedává, rodiče musí chodit k lékaři při zahájení a ukončení nemoci.

-          Schůzka trvala cca 15-20 minut, na schůzce byli rodiče upozorněni na důsledky vysoké absence žákyně. Třídní učitelka v době schůzky nemohla posoudit připravenost žákyně do školy, žákyně měla špatnou sociální adaptaci ve školním kolektivu jak ve třídě, tak i školní družině, a zároveň i upozornila rodiče na špatnou výslovnost žákyně. V tu dobu neprobíhalo známkování žáků v první třídě. 

-          Rodičům bylo nabídnuto domácí vzdělávání

-          Bohužel nedošlo k vzájemné shodě mezi školou a rodiči. Otec náhle vstal a ze schůzky odešel i s manželkou bez rozloučení. 

-          Ze schůzky nebyl pořízen zápis z jednání. V tu dobu jsme nemohli vědět, zdali nemá žačka 1.třídy nějaké vážné zdravotní problémy, protože jsme neznali žákyni ani rodiče. Přistupujeme k rodičům jako k partnerům a máme snahu se dohodnout na postupech přijatelných pro obě strany.

-          Od schůzky žákyně nezameškala ani jednu hodinu a řádně plnila povinnou školní docházku

-          Dne 15.12.2022 se konal den otevřených dveří, kterého se aktivně zúčastnila matka žákyně po celý den, a to i v ŠD.

-          V prosinci byla podána matkou stížnost na ČŠI, bohužel nemáme jako škola přístup k celé stížnosti a důvodu v ní uvedenému. Dne 22.12.2022 byla šetřena ČŠI stížnost ve škole, kde po celý den byly inspektorům předkládány potřebné dokumenty a výpovědi.

-          Stížnost byla inspekcí uznána jako důvodná, bez uvedení důvodu. Pochybení školy bylo v tom, že se ze schůzky neudělal zápis se zákonnými zástupci.

-          Škola se i nadále bude řídit metodickými pokyny MŠMT k jednotnému postupu pro uvolňování a omlouvání žáků a stanoviskem MZ. O všem byl informován zřizovatel i oznamovatelka stížnosti.

-          Od té doby byly i nadále zasílány nevhodné zprávy třídní učitelce, byl zaslán otevřený dopis zřizovateli a další stížnosti.

-          Dítě bylo ve škole velice spokojeno, oblíbilo si paní učitelku a vychovatelku.

-          V únoru 2023 si rodiče vyzvedli věci žákyně a žákyně byla přehlášena na jinou školu, tudíž o této doby NENÍ žačkou ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748

-          V dubnu 2023 byl zaslán e-mail bývalé třídní učitelce otcem dítěte, ve kterém žádal, aby žákyni napsala a vysvětlila, proč musela přestoupit na jinou školu.

-          Bohužel ataky neustaly, v místní skupině Svítkov na FB se objevovala různá nařčení školy pod různými jmény se stejným podtextem. V této skupině jsem jako ředitelka reagovala, že o případu budu informovat toho, kdo projeví o informace zájem (což se i stalo a bylo poskytováno vysvětlení).

-          Byl upraven školní řád a na doporučení Magistrátu města Pardubic ještě doupraven se správnou citací. Toto se odráží i ve školním zpravodaji, který je veřejně přístupný a každoročně aktualizován.

-          O všem je současně informován Magistrát města Pardubic, ČŠI a školská rada. 

-          Tyto ataky na různých portálech, profilech a sociálních sítích pokračují do dnešního dne, kde se objevují v různých negativních hodnoceních a recenzích na naši školu. Vše již vykazuje známky kyberšikany školy, šíření pomluvy a dalších známek neoprávněného jednání v rovině občanskoprávní. 

-          Všechny podklady jsou předány právníkovi

 

Tato výše uvedená fakta jsou doložitelná. Zároveň se chceme za školu omluvit jmenovkyni paní K. Svobodové, taktéž obyvatelce Svítkova, jejíž děti u nás řádně a bez problému úspěšně absolvovaly školní docházku. 

 

                                                                       Ing. Monika Dobruská

                                                                               ředitelka školy

2024-06-17