Akce ŠD

KAŽDOU STŘEDU od 5.10. NA AKCI S DRUŽINOU

( hraní a sport v přírodě) je VŽDY nutné sportovní oblečení a obuv, nezbytný je baťůžek se sváčou + kdo nemá pláštěnku dosud v družině, přibalí ji do baťůžku.

Čas: 13 - 16,00 hodin - jiný čas návratu bude předem oznámen. 

Vyzvednutí dětí: vždy u bočního vchodu.

Akce, na které budeme potřebovat jiné vybavení nebo peníze na vstupné, budou vždy oznámeny v notýsku dětí!

Podrobnosti ke každé akci rovněž najdete na webových stránkách školy.

 

2022-09-21

Notýsek v družině pro prvňáčky

Jakýkoliv malý zápisníček nadepsaný ŠD A nebo B nebo C.....

Je nutné, aby ho děti nosily v aktovce. Rodiče do něj zapisují aktuální změny odchodu (když mají děti odejít jinak, než je uvedeno na přihlášce) a případné další zprávy pro paní vychovatelku.

Paní vychovatelky budou rodičům přes notýsek posílat informace - o kroužcích, o termínech platby za zájmové vzdělávání, o výletech mimo školu....

Děkujeme všem rodičům, kteří dosud notýsek nepořídíli, že tak v nejbližší době učiní.

2021-09-07

Informace o odchodech

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Zákonní zástupci ani další doprovod dětí NEMAJÍ PŘÍSTUP DO ŠKOLY!

Děti lze osobně vyzvednout pouze před školou:

1.      na základě stálého času vyzvedávání, který uvedete na přihlášce

2.      nebo na základě aktuální změny času odchodu na konkrétní den, tato změna musí být zapsána v notýsku dítěte!!!

 

Respektujte, prosím, stanovenou hodinu pro vyzvednutí dítěte:

·         po skončeném vyučování – dítě předloží omluvenku zapsanou v notýsku paní učitelce, do ŠD v tento den nejde - po obědě odchází domů

·         13,00 boční vchod

·         15,00 boční vchod

·         15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30 boční vchod.

STANOVENÉ HODINY PLATÍ PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ ŠD.

        

Stane-li se, že se opozdíte a nestihnete ve vámi stanovenou dobu na dítě před školou čekat...v tom případě vždy VČAS volejte na mobil a domluvte se s paní vychovatelkou na náhradním čase!!!

2021-08-31