Změna odchodu

Vyplňte prosím změnu odchodu v notýsku dítěte na další středy (od 5. 6. 2024).

Výlety již nebudou.

 

 

2024-06-08

Informace ŠD pro školní rok 2024/25

Pondělí 2. 9. 2024 od 7:00 - 9:30 hod. - Zápis do ŠD - zákonní zástupci osobně doplní údaje o odchodech v přihlášce žáka.

Pravidelný provoz ŠD začíná v úterý 3. 9. 2024.

Provozní doba ŠD: 6:15 - 7:45 hod.;   11:30 - 16:30 hod.

 

Úplata za zájmové vzdělávání (1500 Kč/pololetí) - platba na účet školy - termín bude včas oznámen na webových stránkách a v notýsku žáka.

 

Přihlášení do zájmových útvarů pořádaných družinou - při zápisu dne 2. 9. 2024

 

PŘIPRAVTE, prosím,  DĚTEM:

klíčenku nebo peněženku na ČIP/ Pardubickou kartu

lahev šťávy na pitný režim

tepláky (šusťáky) OZNAČENÉ JMÉNEM - na venkovní aktivity  

holinky + pláštěnku OZNAČENÉ JMÉNEM - ven chodíme za každého počasí. 

 

 

 

2024-06-07

Informace o odchodech pro školní rok 2024/2025

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Zákonní zástupci ani další doprovod dětí NEMAJÍ PŘÍSTUP DO ŠKOLY!

Děti lze osobně vyzvednout pouze před školou u bočního proskleného vchodu:

1.      na základě stálého času vyzvedávání, který uvedete na přihlášce

2.      nebo na základě aktuální změny času odchodu na konkrétní den, tato změna musí být zapsána

         v notýsku dítěte!!!

 

Respektujte, prosím, stanovenou hodinu pro vyzvednutí dítěte:

·         po skončeném vyučování – dítě předloží omluvenku zapsanou v notýsku paní učitelce, do ŠD

          v tento den nejde - po obědě odchází domů

·         13,00 boční vchod

·         15,00 boční vchod

·         15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30 boční vchod.

STANOVENÉ HODINY PLATÍ PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ ŠD.

        

Stane-li se, že se opozdíte a nestihnete ve vámi stanovenou dobu na dítě před školou čekat...v tom případě vždy VČAS volejte na mobil a domluvte se s paní vychovatelkou na náhradním čase!!!

 

oddělení A + B - 730 584 103

oddělení C + D - 737 600 461

oddělení  E + F - 731 681 191

2024-06-06