Učivo pro nemocné 20. 11. 2023

SL. str. 3

Pís. str. 2

M /velká/ str. 50/celá, 51/1

PRV str.24

2023-11-20

Učivo pro nemocné 16. 11. 2023

SL - str. 2

ZČ - str. 1

Písanka str.1

M / velká/ - str.48, 49

    /malá/ - 22/1, 2

2023-11-16

Učivo pro nemocné 15. 11. 2023

ŽA str. 56

ZČ str. 40

PRV str. 23

2023-11-15

Slabikář

Dnešní den byl pro nás trochu jiný.

Živou abecedu jsme ráno rychle dokončili. Agátka potom pro nás připravila úkoly, v kterých jsme si ověřili naše znalosti. Vše jsme zvládli bez problémů.

Odměnou pro nás byl SLABIKÁŘ a PÍSANKA, které jsme si odnesli domů.

 
 
 
 

2023-11-15

Učivo pro nemocné 14. 11. 2023

ŽA str. 56

ZČ str. 39

Uvolň. c. str. 29

M / malá/ str. 20, 21

2023-11-14