1. distenční den

Dobrý den,
posílám úkoly na středu 14.10. Těm, kteří se zúčastnili naší hodiny děkuji, myslím, že napoprvé to bylo fain. A nyní ty úkoly: český jazyk učebnice: str.: 25 a 26 - stačí ústně, pracovní sešit str.: 14/ 1,2,3 - pořádně si přečtete zadání a u úkolu třetího vybarvěte mráček jako řešení k poslední otázce - Které znaménko si může může vybrat cestu ke třem druhům vět? Úkol z matematiky z ofoceného listu ze str. 27 vypočítejte první sloupeček.
Zítra se opět sejdeme ( v případě vašich možností a zájmu v 8.00 na českém jazyce a od 9.00 na matematice.
Úkoly za středu, čtvrtek a pátek dejte prosím do igelitové tašky, kterou označte jménem a přineste prosím v pátek v 17 hodin ke škole. Budu stát se stříbrnou Fábii hned za přechodem u školy. Igelitky bych si převzala a v neděli opět v 17 hodin bych je přivezla na stejné místo.
Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví a veselou mysl.
Dana Kramerová

 

Úkoly pro 3.A,B z angličtiny učebnice str.: 15/6

                                         prac. sešit: 14/2

2020-10-14

Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce
Vážení rodiče,
od středy 14.10. 2020 přecházíme na distanční výuku, která je od tohoto školního roku povinná.
Distanční vzdělávání může probíhat on-line či off-line formou.
1. on-line výuka
- synchronní výuka = učitel je propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy ve stejném čase na stejném virtuálním místě – skupina pracuje na stejném / podobném úkolu.

Prosím o nainstalování aplikace (odkaz v mejlíku) pro videohovory. Na Skypu máme vytvořenou skupinu 2.A Svítkov. K přihlášení použijete moje jméno Dana Kramerová.
- asynchronní výuka = žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem
na zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají (pracují dle
zadání na webových stránkách třídy, soukromých web stránkách)
- vždy na konci dne bude nutná nějaká zpětná vazba (přes mejlík, skype, ..),
aby došlo ke kontrole, zda se žák ten daný den zúčastnil výuky

2. off-line výuka

- je takový způsob vyučování na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebujete ve větší míře digitální technologie
- nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů
- zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně
Absence při distanční výuce bude posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů.
Pokud se žákovi nepodaří on-line připojení, nebude to bráno jako absence, pokud ho omluvíte přes skype, mejlík nebo sms. Žák bude plnit úkoly dle zadání na webových stránkách pro příslušný den.
Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezentační vzdělávání – zákonní zástupci mají povinnost omluvit do tří kalendářních dnů po začátku absence.
Ve středu se pokusíme v 8 hodin první on-line hodinu. Uvidíme, jak zvládneme, zda se uvidíme a uslyšíme. Myslím, že bude vhodnější rozdělení do dvou skupin. Začneme českým jazykem (učebnice + prac. sešit).
Děkuji za spolupráci, která snad bude trvat pouze osm avizovaných dnů.
Dana Kramerová

2020-10-13

Učivo 12.10. - 16.10.

Čj učebnice: str.: 23 - 28

    prac. sešit: str.: 14 - 16

    sloh: prosba, poděkování

    písanka: str.: 12 - 13

Matematika pracovní sešit.: 24 - 26 ( dbejte na rozdělování při sčítání a odčítání)

Prvouka: str.: 12 - 15

 

Angličtina pro 3.A a B - učebnice str.: 14 - 15

                                - pracovní sešit str.: 14 - 15

 

Prosím o zaslání peněz za fotografie - 40 Kč (část třídy)

2020-10-12

5.10 - 9.10.

Dobrý den,

posílám informace na příští týden.

1. angličtina pro 3.A,B  uč. str.: 12 a 13

                                  prac.seš. str.: 12 a 13

 

2. kroužek aj pro 2. ročník - 6. a 13. 10. nemůžeme mít kroužek z důvodu celostátního nařízení

3. Čj - učebnice str.: 18 - 22

          prac.seš. str.: 13 - 16

          písanka str.: 10 - 11

     M - str.: 20 - 25

     Prv - str.: 12 - 13

 

Snad už se v příštím týdnu sejdeme všichni.

S pozdravem

Dana Kramerová

2020-10-04

Zkrácené vyučování

Zkrácené vyučování
 

V pátek 2. 10. bude z důvodu voleb zkrácené vyučování. Na oběd půjdeme všichni v 11.05. Jestli někdo půjde domů hned po vyučování /bez oběda/, tak v 11.05, kdo půjde po obědě tak asi v 11.30. Ostatní budou v družině.

2020-09-30