14. května distanční den

Č. j.  - list 2 str.: 26/ třetí sloupeček
        - list 4 str.: 50/ 2 + 51/1, 2
        - uč. str.: 74/3 opiš pouze slova, která se doplňují
 Matematika  - list č. 5, str.: 24/2 - 9 (8 bylo včera)
                     -  prac. seš. str.: 31/ 3
D.cv.  - na procvičení násobení 3 - kdo chce
    https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=13.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+3#selid   


Jak v pondělí?
Kam přijdu?     k přístavbě ( u jídelny)
V kolik hodin?  v 7.30
Jaký bude rozvrh? vracíme se k původnímu rozvrhu (PO a ČT - 12.25, ostatní dny 11.30) + drobné úpravy - více prvouky, T.V. - venku, H.V. - bez zpěvu
Co v tašce?      všechny sešity, listy a učebnice dle rozvrhu
Jak  v jídelně?  sedíme po 4
Co družina?      běžný provoz tedy i družina ráno
Na co vybíráme? na pracovní sešity na příští školní rok ( čj a m 1. a 2. díl, hravá čítanka, sloh, angličtina)
Kolik? 480 Kč


V úterý focení celých tříd, případně skupinek hned první hodinu
Cena - Fotografie tříd – formát 18 x 24 cm s textem á 50.- Kč. (možnost fota s dvěma snímky s rouškou/ bez roušky á 80 Kč)
             Fotografie jednotlivců a skupinek – formát 13 x 18 cm á 30.- Kč. Zde zhotovujeme standardně 2 a více ks fotografií.

2021-05-14

13. května distanční den

Č. j.  - list 2 str.: 25/ první a druhý sloupeček
        - list 4 str.: 50/1, 2 
        - uč. str.: 72/9
        - uč. str.: 80/1, 2
Matematika  - list č. 5, str.: 20/4 - 9
                     -  prac. seš. str.: 50/ 4, 5

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=13.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+3#selid
D.cv.  - na procvičení násobení 3
             Č. j:  - uč. str.: 72/11
                    - písanka str.: 27

2021-05-13

Aj pro 3. A,B

ST a ČT- zopakování slovní zásoby 22.lekce
- čtení a překlad učebnice str.: 58/1, 2
- vazba - on je x on má
- prac. seš. 59/ 3 první text - společně
- opakování 1. a 2. lekce - v pondělí (v úterý) test ze slovíček - písemný
D. cv.: prac. seš. 59/ 3 druhý text 
            uspořádat slovníček - seřadit listy od 1. po 22. lekci - zapsané přepisy do posledního sloupečku

2021-05-12

12. května distanční den

Č. j.  - list 1 str.: 23/ třetí sloupeček
        - prac. sešit str.: 23/4, 5 
        - prac. sešit str.: 24/4, + str.: 25/ 5 

        - uč. str.: 78/4
Matematika  - list č. 5, str.: 20/4 - 9
                     -  prac. seš. str.: 50/ 1, 2, 3
D.cv.   Č. j:  - prac. sešit str.: 25/6
                   - písanka str.: 26

2021-05-12

11. května distanční den

Č. j.  - list 1 str.: 23/ první a druhý sloupeček
        - list č. 3 str.: 48 podtrhni podstatná jména
        - diktát - učebnice str.: 75/8
Matematika  - list č. 5, str.: 20/1, 2, 3
                     -  prac. seš. str.: 47/ 1, 2, 3
D.cv.  - na procvičení dělení  2
           https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=11.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+2#selid


           Č. j:  - list č. 3 str.: 49 / celá
                    - písanka str.: 25

2021-05-11