Učivo 21. 9 - 25.9.

 

Omluvenky družinových dětí


Vážení rodiče.

Prosíme o sjednocení znění aktuálních omluvenek v družinovém  notýsku.

Bude-li uvedeno, že dítě odchází PO OBĚDĚ - dítě vždy odchází s družinou na oběd a ve 13 hodin jej předává paní asistentka u hlavního vchodu doprovázející osobě.

Bude-li uvedeno, že dítě odchází PO VYUČOVÁNÍ = DO DRUŽINY VŮBEC NEJDE, ale odchází ihned po vyučování do jídelny, po obědě samo do šatny a hlavním vchodem, kde funguje dozor, vychází ven ze školy.

                                                                                                                                                        vedení ŠD   

Čj - uč: po str. 17
      p.s.: po str. 11

      písanka str. 6 a 7

M - po str. 15
Prv - po str. 9

S pozdravem
Dana Kramerová

2020-09-21

Třídní schůzky

Třídní schůzka
 

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršené epidemiologické situace se třídní schůzky uskuteční touto formou. 

Společné informace pro rodiče:

• chování žáků mimo areál školy (zastávky, prostranství před budovou) – nezodpovídá škola nýbrž rodiče

• školní jídelna – z epidemiologického důvodu na doporučení KHS se vaří na základních školách pouze jedno jídlo a výdej je pouze první den nemoci do jednorázových obalů (hrazené školou) od 14:00-14:30 po ukončení výdeje ve škole.

• školy v přírodě, lyžařské kurzy a osobnostní kurzy se budou konat dle situace a semaforu – nutno dopředu probrat případné zálohy a rušení pobytů (storno) s rodiči!

• školní akce např. dílničky, ples, den otevřených dveří se taktéž budou řídit dle situace

• sběr papíru se uskuteční dne 8.10. čtvrtek 14:00-17:00 a 9.10.2020 pátek 7:00-8:00 hod. u zadního vjezdu k jídelně. Sběr bude vybírán jako v minulém období svázán a zvážen. Žáci naší školy zapíší. Sbíráme pouze staré noviny a časopisy! (kartony nevozte – nevykupují se, vrátíme zpátky)! Papír převažte páskou či provázkem, nevkládejte do kartonových  krabic!

• klasifikace – přes aplikaci Bakaláři – sledujte informace o známkách, dodatečné informace najdete v papírové příloze k ŽK, kterou každý žák obdržel. Při ztrátě hesla se informujte u  svého třídního učitele (poplatek za administrativu 100,- Kč)

• nabídka kroužků na webu školy v aktualitách a u třídních učitelů – pro naše žáky budou probíhat

 • návštěvy dohodnuté s vyučujícími nebo s vedením školy či děti přicházející např. od lékaře po uzavření hlavního vchodu (u šaten) vstupují do budovy školy vchodem u jídelny (hala) v nové přístavbě. Zde je již v provozu vrátník, kde si zazvoníte na sekretariát a vysvětlíte důvod Vaší návštěvy. Pro návštěvy bude z hygienických důvodů vyhrazen prostor v hale (zóna), kde si vyřídíte vše potřebné s vyučujícími, se kterými máte dohodnutou schůzku. Vyučující se za Vámi dostaví. Výjimku mají osoby, které mají sjednanou schůzku s vedením školy. U každého vchodu je umístěna bezdotyková dezinfekce. Do budovy vstupujte pouze s rouškou.

 • i v tomto školním roce probíhají projekty „ovoce a mléko do škol“

 

Informace třídy

·         škola v přírodě předběžně a  nezávazně objednána ve Svratce 10.5. -14. 5.2021 /rozhodneme podle epidemiologické situace/

·         plavecký kurz naplánován na únor až duben 2021

·         postupné doplacení příspěvků SRPDŠ, kroužku AJ /500Kč/ a fotek /40 Kč/

·         v případě, že víte, že je vaše dítě nachlazené /rýma, kašel, zvýšená teplota/ neposílejte ho do školy, pokud bude dítě odesláno ze školy s podezřením na onemocnění, bude muset přinést potvrzení od dětského lékaře, že se může vrátit do kolektivu.  /moc děkuji, že tento týden už někteří rodiče nechali děti doma :)/

·         jestliže si potřebujete vyzvednout dítě dopoledne během vyučování /např. cesta k lékaři/bude lepší, když si ho vyzvednete osobně a na webových stránkách školy jsou formuláře na uvolnění

·         některým žákům stále chybí pomůcky /suché pastely, voskovky, lepidlo, nůžky/, prosím o zaslání krabice papírových kapesníků, ne balení po 10

·         domácí úkoly - písemné /pondělí, úterý a čtvrtek/, mají žáci vyznačené v pracovních sešitech  nebo v domácím sešitě je zapsáno zadání

·         čtení - nutno opravdu každý den číst nahlas, stačí půl stránky, žák přečte za 2 měsíce 1 knihu a vypracuje čtenářský list, od příštího týdne začneme ve škole číst společnou knížku při hodinách čtení/psaní a čítanku si budou moci nechávat v lavici, pokud z ní nebude úkol

·         roušky budeme zřejmě teď ještě nějakou dobu používat, proto bych se přimlouvala, aby je žáci měli kolem krku, je to pro ně jednodušší /když nepotřebují stáhnou pod bradu a když chtějí vyjít na chodbu nemusí je hledat a hned nasadí/ a  aby měli v tašce stále nějakou navíc

·         známky pravidelně zaznamenávám do Bakalářů,  za aktivitu dostávají sluníčka a za 5 sluníček potom jedničku za aktivitu 

·         každý pátek budu posílat podpisový list a sešity domů, pro vaši lepší představu o školních úspěších

·         pětiminutovky z matematiky píšeme zatím denně, diktáty z českého jazyka každé úterý

·         v letošním roce začneme při hodinách matematiky rýsovat, pořiďte prosím běžný trojúhelník /ne ty malinké v penálech/ a tužku číslo 3

·         vzhledem ke zvýšené absenci budu dávat na stránky učivo na každý týden

·         děti si pomalu začínají zvykat na školní povinnosti a všichni společně navzájem na sebe 

·         pokud budu potřebovat s někým z Vás mluvit, zavolám a dohodneme se. Řešte to prosím stejným způsobem.

Děkuji vám za spolupráci.

Přeji všem klidné dny

Dana Kramerová

2020-09-17

3. informace

Další informace:

- ve škole trenérka dětem nabízela vstup do oddílu synchronizovaného plavání. Sraz zájemců 11.9. od 18.00 ve vestibulu Aquacentra, ročník narození 2012 - 2015

- ve škole proběhne základní kolo Logické olympiády - registrace do 30.9.

- děti se mohou přihlásit na kroužek angličtiny

- bude probíhat náprava řeči, pošlu přihlášky

- prosím o doplacení 50 Kč a 26 Kč

- od zítra roušky ( 2ks) - musí se nosit ve společných prostorách ( ne ve třídě)

- připomínám ráno focení

- v pátek budu vždy posílat podpisový arch, prosím o podepsání

Děkuji za spolupráci

Dana Kramerová

 

2020-09-09

2. informace

Vstup do školy

Návštěvy dohodnuté s vyučujícími nebo s vedením školy a děti přicházející např. od lékaře po uzavření hlavního vchodu vstupují do budovy školy vchodem u jídelny přes halu v nové přístavbě.

Další vzkazy:

- zítra do školy český jazyk - učebnice + pracovní sešit, matematika - pracovní sešit, čítanka, sáček s pomůckami na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (většina má vše už ve škole) Prosím o otevření temperových barev                  (propíchnout víčka), pokud jsou ve škole pošlu je zítra domů

- kdo ještě nezaplatil 50 Kč na pracko, sešity a pod. Z loňského školního roku, zbyly ještě peníze, které mi paní učitelka předala

- 6 žáků dnes nemělo ve škole 26 Kč na sešity, prosím o zaslání

- někteří žáci ani dnes nepřinesli "Prázdninový kufřík", prosím o dokončení a odevzdání

- pokud máte ještě doma nevyplněnou přílohu k el. žák. třídě (žlutý sešit), prosím doplňte a pošlete

- prosím o obalení sešitů a učebnic

- příští týden se už učíme a učíme

- kroužek angličtiny bude začínat od října, bude vždy v úterý od 11.35 do 12. 20

 

 

2020-09-03

. informace

1.    Informace

 

Dnes jsme se sešli po prázdninách konečně ve škole, někteří si musí ještě několik dnů počkat, než se k nám připojí. Už jste všichni druháci, a tak zpočátku oprášíme vše, co jste se v první třídě naučili. Přestože nám zatím počasí nepřeje, věřím, že jste vykročili ráno s úsměvem. Doufejme, že nám dobrá nálada vydrží. :)

Děti dnes přinesly domů Školní zpravodaj, Přílohu k elektronické žákovské knížce a list s informacemi, které prosím doplňte do přílohy. Prosím, vyplňte ještě dnes, abych zítra už mohla zkontrolovat seznamy a případně je pozměnit. Děkuji.

Ve středu děti už přijdou do školy s aktovkou. Rozdáme si pracovní sešity /doma prosím obalit, kdo bude mít neprůhledný obal, tak i nadepsat/. Učebnice žáci dostanou, jakmile nám budou předány. Přinesou si také svůj Prázdninový kufřík /samozřejmě doplněný/, využijeme ho při povídání a opakování.

Během tohoto prvního týdne si děti přinesou kapsář s pomůckami na výtvarnou výchovu, košík do lavice a cvičební úbor.

I tento školní rok vybereme 50 Kč na nákup různých pomůcek na pracovní činnosti nebo výtvarnou výchovu.

Ve čtvrtek 3. 9. si každý přinese 26 Kč /přesně/ a ve škole si zakoupí malé sešity pro tento školní rok.

Ve čtvrtek 10. 9. proběhne dodatečné fotografování tříd za minulý školní rok, dohodnula  jsem s paní učitelkou Budinovou, že se přijde s dětmi vyfotografovat a podívat se, jak za prázdniny „vyrostly“. Moc se na ně těší.

 

Změny do 2. třídy:

Známky budou zapisovány do elektronické ŽK /budu zapisovat ty důležité známky, např. známky z písanek se tam neobjeví/. POZOR - známky budou mít různou váhu podle své důležitosti.
Domácí úkoly - písemné - budou zadávány v pondělí, úterý a čtvrtek. Nebudu je známkovat, ale využiji razítka.
Domácí čtení - nutno číst každý den. Děti budou číst libovolnou knížku /1 kniha na 2 měsíce/ 5 za rok/ a dostanou k ní pracovní list, stejný jako o prázdninách a ten potom odevzdají.
Zadání domácích úkolů už nebudu dávat na web, ale žáci si je musí označit.
Úkoly pro nemocné budou na webových stránkách.
Absenci prosím nahlašujte stejně jako v loňském roce.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci výskytu viru COVID – 19 vás žádáme, abyste při jakýchkoliv příznacích respiračních chorob, či jiných příznacích nemoci, neposílali děti do školy. Rodiče dětí, u kterých se projeví během výuky příznaky nemoci, budou telefonicky informováni a dítě si neprodleně vyzvednou.

2020-09-01