Úterý 30. 1.

Čj - Opakování učiva za 1. pololetí podle PS

       ( sešit VS - dokončení vyjmenovaných slov po M - dodáme)

M PS - str. 48, učebnice str. 77 - ústně, str. 78/cv. 1 do malé M

 

 

2024-01-30

Pondělí 29. 1.

Dokončit PS Čj na str. 40 - 41

M PS str. 46 + 47 (mimo cv. 6 + 7)

M - učebnice - str. 75, 76 ústně

(Děti z Bullerbynu - str. 150 - 154)

Písanka - na celou stránku navrhnout diplom pro někoho ze třídy

2024-01-28

Pátek 26. 1.

Čj - diktát z PS str. 40/cv. 4

PS Čj str. 40/1, str. 41/2

Básnička nazpaměť - čítanka str. 76

M PS str. 45 + str. 46/ cv. 4

2024-01-26

Čtvrtek 25. 1.

Čj PS str. 41/ cv. 1

Do sešitu VS - dopsat na konec vyjmenovaných slov po L - slova z učebnice,

ve kterých se píše i/í  - viz foto

M PS str. 36

Aj - moje skupina:

PS str.  31/ cv. 4

Rozhovor: Ahoj, jak se máš? Dnes mám narozeniny. Kolik ti je let? A tobě?...

2024-01-25

Středa 24. 1.

Čj učebnice - str. 50 ústně

Čj PS str. 40/cv. 3 - test

M PS str. 35

Matematický klokan - úkoly za 3 a 4 body - ústně

https://matematickyklokan.net/phocadownload/sborniky/sbornik_klokan_2021.pdf

 

Aj - str. 31/ cv.  6

Aj malý sešit - přelož: Kolik je ti? Kolik je mu? (Jak je starý?)

https://www.youtube.com/watch?v=E8gyrGlFEMA

2024-01-24