Čtvrtek 18. 1.

Čj - diktát: šedá myš, Mýto v Čechách, míchat kaši, král Miroslav, rozdmýchat oheň,

       mít hlad, mycí potřeba, umyté auto, jemné chmýří, nemilý omyl.

M PS str. 34/ 1, 2 a 5

Aj - začátek 12. lekce v učebnici, umíme písničku:

https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y

Prv - Nadpis Půda + ze strany 40 opsat 1. odstavec do sešitu 

2024-01-18

Středa 17. 1.

Čj PS str. 39/cv. 1, 2, 3

Čtení z vlastních knížek + Děti z Bullerbynu

M PS str. 33

G - bod, přímka, úsečka, polopřímka

Aj PS str. 28/4

https://wordwall.net/cs/resource/35987247/angli%C4%8Dtina/chy%C5%A5-m%C4%9B-kdy%C5%BE-to-dok%C3%A1%C5%BEe%C5%A1-catch-me-if-you-can

učebnice str. 29/4 napsat a naučit

Hv PS str. 4/cv. 5

2024-01-17

Pátek 12. 1.

Čj - PS str. 37 cv. 1 + 2

Čtení - z encyklopedie - myš, hlemýžď, hmyz

M - test

Vv - výběr (viz foto)

2024-01-12

Čtvrtek 11. 1.

Čj malá - napsat řadu vyjmenovaných slov zpaměti

M PS str. 32

Aj - překlad dopisů od 6. B

Aj malá viz foto 

Prv učebnice - str. 38 + 39

2024-01-11