Úterý 7. 5.

Fotografování tříd se dnes zrušilo. 

Náhradní termín je 24. 5., pro naši třídu (a 4. B + 4. C)  28. 5. 

Prodej karet do sportovního parku 9. 5. 

Čj PS str. 23/cv. 1, 2, 1

M PS str. 21/cv. 3 + str. 22/ cv. 5

2024-05-07

Pondělí 6. 5.

Násobení a dělení násobků deseti - Náhodné karty (wordwall.net)

https://wordwall.net/cs/resource/25670426/matematika/n%C3%A1soben%C3%AD-a-d%C4%9Blen%C3%AD-n%C3%A1sobk%C5%AF-deseti

Neúplné příklady do 100 - Kvíz (wordwall.net) - 1 příklad chybně

https://wordwall.net/cs/resource/36586587/matematika/ne%C3%BApln%C3%A9-p%C5%99%C3%ADklady-do-100

Zaokrouhlování na desítky a na stovky - Kvíz (wordwall.net)

https://wordwall.net/cs/resource/32093335/matematika/zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD-na-des%C3%ADtky-a-na-stovky

2024-05-06

Pátek 3. 5.

Čj PS str. 22

M - PS str. 19

2024-05-03

Čtvrtek 2. 5.

Čj - přepis z textu o čarodějnici (výběr vět z přílohy)

M - "běhací" pětiminutovka - sčítání do 100 s přechodem desítky příklady 75 + 9 ....

        PS str. 18 dokončit +  str. 19/ cv. 9

Carodejnice-vyjmenovana-slova-slovni-druhy-tematicka-vyuka-apsjpt 9.pdf
Carodejnice-vyjmenovana-slova-slovni-druhy-tematicka-vyuka-apsjpt (3).pdf
Carodejnice-vyjmenovana-slova-slovni-druhy-tematicka-vyuka-apsjpt 12.pdf
2024-05-02

Úterý 30. 4.

Čarodějnické úkoly - vyjmenovaná slova, druhy slov

M - PS str. 18/ cv. 4 - příklady napsat na papír nebo do cvičného sešitu

Čtení - katalog Albatrosu

https://www.albatrosmedia.cz/beletrie-pro-deti/?page=151

Prvouka

https://wordwall.net/cs/resource/51733815/lidsk%C3%A9-t%C4%9Blo-vnit%C5%99n%C3%AD-org%C3%A1ny2-t%C5%99%C3%ADda

2024-04-30