Učivo pro chybějící žáky 25.1.

Český jazyk

 • Dnes jsme psali vyprávění příběhu (viz příloha) a poté jsme si jednotlivé příběhy četli
 • Také stále opakujeme souhrně vyjm. slova po B,L,M

Matematika

 • Počítání trojciferných čísel pod sebe (viz příloha)

Hudební výchova

 • Bereme hymnu a učíme se délku not a pomlček - nic jsme si nezapisovali 

Matematika.jpeg
Vyprávění příběhu.jpeg
Hudební výchova.docx
2024-01-25

Učivo pro chybějící žáky 24.1.

Český jazyk

 • Opis textu viz příloha
 • Pracovní list na B,L,M

Matematika

 • Geometrie - PS str. 47 celá

Prvouka 

 • Probíráme novou látku měření (viz příloha), DÚ: doučit se převody jednotek délek

Prvouka Měření.docx
2024-01-24

Učivo pro chybějící žáky 23.1.

Český jazyk

 • Pracovní list 
 • Zkusit si doma napsat diktát

Matematika

 • PS do strany 46

image0 (1).jpeg
2024-01-23

Učivo pro chybějící žáky 18.-19.1.

Český jazyk

 • Přečíst kapitolu z oblíbené knihy a napsat, co ses v dané kapitole dozvěděl/a
 • Pracovní list viz příloha

Matematika

 • PS str. 44
 • Počítání trojciferných čísel

V hudební výchově jsme probírali Hymnu (viz pracovní list)

Český jazyk.jpeg
Hymna.jpeg
2024-01-19

Učivo pro chybějící žáky 17.1.

Český jazyk

 • PS str. 40/3
 • Napsat si doma diktát z PS str. 40/cv.4

Matematika

 • PS str. 43

2024-01-17