Vánoční houslový koncert

2023-12-19

Program Tonda - obal

2023-12-11

Mikuláš ve třídě

2023-12-05

Vánoční výstava

2023-12-01

Slabikář

Dnešní den byl pro nás trochu jiný.

Živou abecedu jsme ráno rychle dokončili. Agátka potom pro nás připravila úkoly, v kterých jsme si ověřili naše znalosti. Vše jsme zvládli bez problémů.

Odměnou pro nás byl SLABIKÁŘ a PÍSANKA, které jsme si odnesli domů.

 
 
 
 

2023-11-15