Učivo pro marody 21. 2.

ČESKÝ JAZYK

opakujeme tvrdé, měkké slabiky

https://wordwall.net/cs/resource/52214692/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/skupiny-di-ti-ni-dy-ty-ny

uč. s. 60 / cv. 12 a) ústně nebo na fólii + cv. 12 b) do sešitu ČJ-Š: vyber si 2 slova a použij je ve větách

PS s. 46 / cv. 13, 14 + s. 47, 48

 

MATEMATIKA - s. 7 

do sešitu M-Š napsat příklady do 2 sloupečků: 75 + 5; 60 + 0; 85 - ; 90 - 60; 40 + 30; 7 + 53; 54 - 4; 20 + 80; 99 - 3; 80 - 6

 

2024-02-21

Učivo pro marody 20. 2.

ČESKÝ JAZYK

uč. s. 52 / cv. 10 - ústně nebo na fólii

do sešitu ČJ-D - uč. s. 53 / cv. 15 (3 věty)

PS s. 46 / cv. 11 (POUZE DOPLNIT I/Y) + cv. 12 a) b)

https://wordwall.net/cs/resource/21721258/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-slabiky-kv%C3%ADz

Čítanka s. 94, 95

Písanka s. 14

 

MATEMATIKA s. 6 + s. 7 / cv. 3

 

HRAVÁ AJ 

I have got a ........

https://www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/83214

https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs

 

 

2024-02-20

Učivo pro marody 19. 2.

ČESKÝ JAZYK

Čítanka s. 94 / Rýba

Písanka s. 15 / nůžky, tužka + puzzle

 

PRVOUKA s. 43

2024-02-19

Učivo pro marody 14. 2.

ČESKÝ JAZYK

uč. s. 58 / cv. 4 - ústně nebo na fólii

uč. s. 59 / cv. 8 - ústně nebo na fólii

PS s. 44 / cv. 5, 6

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

https://wordwall.net/cs/resource/6818853/di-ti-ni-dy-ty-ny

 

MATEMATIKA s. 4 / cv. 2 + s. 5 / cv. 1, 3, 4

 

 

2024-02-14

MASOPUST - projektový den

Dnešní celý den jsme věnovali masopustu. Něco jsme si spočítali, zazpívali, přečetli a na různých stanovištích i zacvičili.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5311-chaloupka-na-vrsku-jak-to-bylo-na-masopustu

 

2024-02-10