14. dubna distanční den

Č. j. - list 25/ 1 a 1/2 z 2 sloupečku  
       - prac. seš. str.: 17/ 5, 7                                
Matematika str.:  29/3, 4, 5, 6, 8, 10
                    str.: 33/ 4    
Domácí úkol - matematika  str.: 29/1, 9 (vybarvi, aby dvě známky daly vždy celou 10) + písanka str.: 16
vatová tyčinka

2021-04-14

13. dubna distanční den

Č. j. - diktát Alter  
       - učebnice str.: 68/ 5, 6, 8 -1.                                
Matematika str.: 28/ 5, 6, 7
                           29/2
                           list str.: 18/ 72, 71 druhá 1/2  sloupečku

Domácí úkol - český jazyk  str.: 68/7 

2021-04-13

12. dubna distanční den

Č. j.  - pracovní sešit č. 2 str.: 16/ 1, 2
        - učebnice str.: 67/2
                                68/ 4, 5
Matematika str.: 26/ 2, 3, 4, 6
                           27/ celá
                           28/ 1, 2, 3, 4
                           list str.: 18/ 70, 71 1/2  sloupečku

Domácí úkol - český jazyk  str.: 68/3 (6 jmen z kalendáře na papír ) + písanka str.: 15

Pohádka: Malá Čarodějnice

https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dkyprod%C4%9Bt

2021-04-12

Informace od vedení školy

Vážení rodiče, 
posíláme informace ohledně nástupu žáků prvního stupně od 12.4.2021.
Liché týdny (12.4.2021) nástup 1. a 4. třídy
Sudé týdny (19.4.2021) nástup 2.,3.a 5. třídy.
V týdnu, kdy žáci nenavštěvují školu prezenčně, zůstává povinná distanční výuka.
Informace dle manuálu k testování:
- žáci se budou vždy testovat v pondělí a ve čtvrtek
-  testovací místa budou pro všechny testované ročníky přístupná ze vchodu u tělocvičny (ulice Kostnická) v po a čt
- 1.A, 1.B a 1.C přicházejí ke vchodu v 7:30, kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (lichý týden)
- 4.A a 4.B přicházejí ke vchodu v 8:15,  kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny.(lichý týden)
- 2.A, 2.B a 3.A přicházejí ke vchodu v 7:30, kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (sudý týden)
-  3.B, 5.A a 5.B přicházejí ke vchodu v 8:15,  kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (sudý týden)
- v ostatní dny (út, st a pá) chodí všichni vchodem hlavním či na přístavbě rovnou do šaten, šatny jsou přístupné od 7:30 hodin. 
-  pokud chce rodič ve výjimečném případě dopomoci svému dítěti při testování prvních či druhých tříd, bude mu to umožněno v po a čt v 6:45-7:30 ve vestibulu školy v nové přístavbě (ulice Školní), kde se budete řídit pokyny zaměstnanců školy
- testování se neprování u žáků, kterým neuplynulo 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu a toto je nutné doložit lékařským potvrzením
- video s testováním máte v odkazu, prosíme, abyste si ho s Vaším dítětem důkladně nastudovali. Žáci se testují samoodběrem a zaměstnanec pouze na dítě dohlíží a vyhodnocuje test. Vhodné je si třeba stěr z nosu vyzkoušet s dítětem doma vatovou tyčinkou. 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR1ppSEVDRWVJqOs0-quyK-QE9LkRLU6re-RA9ZdLah8WQSn3IM4_pzeaOs
- v případě pozitivního testu bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce žáka, dítě bude přemístěno do izolační místnosti s dohledem, bude mu předáno potvrzení o antigenním testu pro pediatra. Dítě poté musí absolvovat PCR test. Povinností zákonného zástupce je si dítě co nejdříve vyzvednout ve škole. 
- při pozitivním testování v pondělí odchází do izolace pouze pozitivně testovaný žák ze třídy, ostatní negativně testovaní žáci se zúčastní výuky
- je-li pozitivně testováno některé dítě ze třídy ve čtvrtek, budou informováni zákonní zástupci dětí celé třídy, která pak odchází do izolace a je třeba si děti co nejdříve vyzvednout a počkat na další instrukce KHS či školy. 
- při pobytu ve škole je žák povinen používat ochranu dýchacích cest dle nařízení - respirátor či chirurgickou roušku

- žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy a po celou dobu dodržují hygienická nařízení

Používané testy pro testování: LEPU MEDICAL


Doufáme, že společnými silami to všichni zvládneme.

Děkujeme za podporu.

2021-04-12

Aj pro 3. A,B

Po a ÚT

opakování slovní zásoby
ukazování slovíček na hlavě
sloveso - HAVE GOT

prac.seš. str.: 50/1, 2 (vybarvi jako klauna)
prac.seš. str.: 50/3 - D. cv.

prac.seš. str.: 50/4 - přečteme, přeložíme, dokreslíte sami

učebnice str.: 50/4 - čtení a překlad


ST a ČT
hra - potřeby: papír A4, pastelky
      - malovat podle diktátu
učebnice str.: 51/6, 7 - pokud stihneme

prac. seš.: 51/5 nakreslit doma - na příští hodinu
prac. seš.: 51/6, 7 - ústně, dopsat doma 

slovíčka lekce 20 - na příští týden

kopie.pptx
Unit 20 This is my friend.docx
03 Unit 19 - 4 Listen and read - Talk about you.mp3
2021-04-11