8. a 9. dubna distanční výuka + informace o nástupu do školy

Č. j.  - list str.: 24/ 1. a 2. sloupeček
        - učebnice str.: 67/ 1 i s úkoly pod článkem
          
Matematika str.: 26/ 2, 3, 4, 6
                           27/ celá
                           list str.: 17/ čtvrtý sloupeček

Domácí úkol - matematika  str.: 33/3 (zakroužkování dle zadání v sešitě) + písanka str.: 14


Práce na pátek - č.j. - list str.: 24/ 3. sloupeček
                                   - pracovní sešit č. 2 str.: 14/  celá 
                           -  matematika - prac. seš. str.: 26/1 tabulka na odčítání a 5
                                                   - list str.: 18/ první sloupeček


Další informace - na mejlíku nutné přečíst

2021-04-08

7. dubna distanční výuka + informace

Č. j.  - pracovní sešit č. 2 str.: 15/  celá 
        - diktát Alter     
Matematika str.: 25/ 1. kytka
                           25/ 1, 3, 7
                           list str.: 17/ třetí sloupeček

Domácí úkol - matematika  str.: 25/2  druhá kytka ( opis příkladů do sešitu 6 + 6) 

Přečtěte si v mejlíkách informace - důležité.

Děkuji Dana Kramerová

 

2021-04-07

6. dubna distanční den

Č. j.  - pracovní sešit č. 2 str.: 13/  celá 
             
Matematika str.: 25/ 2 první kytka
                           25/ 4, 5, 6
                           list 17 / první sloupeček

Domácí úkol - matematika list str.: 17/ druhý sloupeček + písanka str.: 13

https://www.youtube.com/watch?v=iyB-4z4nlXc&t=3s&ab_channel=Pln%C3%A9Filmyv%C4%8Ce%C5%A1tin%C4%9B

2021-04-06

Informace pro 3. A a B angličtina

středa 7.4. - 3.A

19. lekce - nová slovíčka
části těla - hlava
popsat spolužáka, budeme hádat, koho kdo popisoval - pupils book str.: 50/3
Poslat celou str.: 48 a 49 

 

čtvrtek 8.4. - 3.B

19. lekce - nová slovíčka

prac. seš. 48/2 dokončit
                 49/5 sestavení vět
části těla - hlava

Poslat celou str.: 48 a 49

2021-04-06

30. března distanční den

Č. j. - diktát Alter
       - pracovní sešit č. 2 str.: 11/ 4 
        - list str.: 17/ první a osm slov z druhého sloupečku       
Matematika str.: 23/ 2 třetí ruka
                           24/ celá
                           33/ 2

Domácí úkol - český jazyk prac. seš. str.: 11/ přírodovědec, spisovatel, učitel + písanka str.: 12

2021-03-30