Začátek školního roku

Začátek školního roku
 

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny utekly jako voda a my se chystáme do 2. třídy. Mám pro vás pár informací.

Sejdeme se s dětmi 1. září v naší třídě v 7.50. Děti použijí hlavní vchod do školy u šaten a ještě nemusí mít přezůvky.

Rozvrh v 1. školním týdnu je následující:

1. 9. - do 8:35 hodin

2. 9. - třídnické hodiny, vracení a půjčování učebnic, do 11:30 hodin

3. 9. - nákup sešitů (26,- Kč), třídnické práce + výuka, do 11:30 hodin

4. 9. - výuka dle rozvrhu do 11:30 hodin

Druhý školní týden již bude podle rozvrhu ./ https://zssvitkov.cz/aktuality /

Zápis do družiny proběhne 1. 9. v novém vchodu do školy /u jídelny/ od 7.00 do 9,00.

Seznam pomůcek do 2. třídy žáci obdrželi na konci školního roku.

Moc se na vás těším

                                                                               Dana Kramerová

 


 
 
 

2020-08-28