Učivo pro chybějící žáky 13. 5.

Český jazyk

pracovní sešit: dodělat str. 28, str. 29

písanka: str. 38

čítanka: str. 146 - 147

Matematika

str. 39

2024-05-13

Učivo pro chybějící žáky 10. 5.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 28/ 1, 2, 3

čtení nás baví: str. 55

písanka: str. 37

čítanka: str. 139

Matematika

dodělat str. 47

str. 48

str. 49/1

2024-05-10

Učivo pro chybějící žáky 9. 5.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 27

písanka: str. 36

čítanka: str. 138

Matematika

str. 46/ 5, 6, 7

str. 47/ 1, 2

 

2024-05-09

Učivo pro chybějící žáky 7. 5.

Český jazyk

čtení nás baví: str. 55

čítanka: str. 136, 137

Opakovali jsme určování podstatných jmen, psaní i/y po tvrdých i měkkých souhláskách, určování souhlásek uprostřed a na konci slov.

Matematika

str. 46/ 3, 4, 5

str. 47/ 7

Procvičovali jsme násobění a dělení 2.

2024-05-07

Učivo pro chybějící žáky 6. 5.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 26

čítanka: str. 134-135

písanka: str. 35

Matematika

str. 45

Prvouka - str. 61

 

2024-05-06