Učivo pro chybějící žáky 21. 3.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 8/ 1, 2, 3

učebnice (pouze ústně): str. 63/ 4, str. 64/ 9

písanka: str. 21

čítanka: str. 111 - 113

čtení nás baví: str. 38 (viz. příloha)

Matematika

str. 18/ 2

Procvičujeme příklady na str. 20

2024-03-21

Učivo pro chybějící žáky 19. 3. - 20. 3.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 6, 7

čítanka: str. 110, 111

písanka: str. 20

do sešitu Š (diktát): Havrani mají černé peří. Kohouti chodí jako páni. Jeleni se pasou v noci.

Procvičujeme psaní souhlásek p/b,t/d, ť/ď uprostřed a na konci slov.

Matematika

str. 16, 17

Procvičujeme sčítání do 100 s přechodem přes deset.

2024-03-20

Autorské čtení knihy Papuchalk Isgrín

2024-03-20

Učivo pro chybějící žáky 6.3 a 7.3.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 5

čítanka: str. 107, 108

do sešitu Š: Cyril, cylindr, cyklista, encyklopedie (pastelkou zvýraznit y)

Matematika

str. 14, 15

2024-03-07

Učivo pro chybějící žáky 5. 3.

Český jazyk

pracovní sešit: dodělat str. 4

učebnice: str. 59/ 7, 8, 9

do sešitu D (pokud nemáte, tak Š): učebnice str. 59/9 - 3 věty přepsat do sešitu

písanka: str. 18

čítanka: str. 105, 106

Stále procvičujeme psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách.

Matematika

dodělat str. 13

str. 14/ 3 

2024-03-05