Učivo pro chybějící žáky 19. 4.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 19

čítanka: str. 131

písanka: str. 31

Prcvočovali jsme psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.

Matematika

str. 35

str. 36/ 1, 2, 3

Prvouka - str. 56, 57, 58

2024-04-19

Učivo pro chybějící žáky 17. 4. - 18. 4.

Česká jazyk

čtení nás baví: str. 47

pracovní sešit: dodělat str. 13, str. 14

do sešitu D (pokud není tak Š): uč. str. 68/ 7 (4věty)

učebnice: str. 68/ 6 

písanka: str. 28

Matematika

dodělat str. 30, 31

str. 32/ 7

2024-04-18

Učivo pro chybějící žáky 16. 4.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 17

čítanka: str. 129, 130

do sešitu Š: salám, slunce, sanitka, Standa, sobota, stan, strom - slova přepsat do sešitu v abecedním pořádku

Matematika

dodělat str. 28

str. 29

2024-04-16

Učivo pro chybějící žáky 15. 4.

Český jazyk

čítanka: str.127 - 129

písanka: str. 29

diktát slov v písance (str. 29): medvěd, mravenec, kotě, štěňátko, liška, vlk, papoušek, tygr, morčátko

2024-04-15

Učivo pro chybějící žáky 8. 4. - 12. 4.

Český jazyk

pracovní sešit: po stranu 16 (včetně)

čtení nás baví: po stranu 46

Procvičujeme správné psaní souhlásek na konci a uprostřed slov. Opakujeme psaní Y/Í po tvrdých a měkkých souhláskách. Řadíme slova podle abecedy.

Matematika

po stranu 29 (včetně)

dodělat str. 77

str. 78/1

Procvičujeme sčítání a odčítání do 100.

2024-04-12