Úterý 23. 1.

Čj - čítanka str. 82 - 85

M - učebnice str. 73 + 74 ústně

Prv - učebnice str. 41 - přečíst

         Zápis do sešitu: SLUNCE

         je obrovská koule složená z hořících plynů. Patří mezi hvězdy.

         Obrázek z videa -  37. sekunda - do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=c3pVkiGbHWk

2024-01-23

Pondělí 22. 1.

Aj - 12. lekce str. 30 - 31 učebnice

PS str. 30/cv. 1, 2 + 31/cv. 5

Pětiminutovka - slovy čísla 20, 30, ...100

 

Čj - malá přepis o hokeji - viz foto

Čj PS str. 37/4, str. 39/4

Čítanka str. 78 - 80 + str. 86

 

M - PS str. 34 - dokončit 

2024-01-22

Pátek 19. 1.

Čj učebnice str. 48, lze nahradit on-line cvičeními na vyjmenovaná slova po M

M - PS str. 34 cv. 3 - (počítáme písemně pod sebe do cvičného sešitu nabo zpaměti s pomocí rozkladu)

G - učíme se rýsovat rovnoběžky

 

2024-01-19

Čtvrtek 18. 1.

Čj - diktát: šedá myš, Mýto v Čechách, míchat kaši, král Miroslav, rozdmýchat oheň,

       mít hlad, mycí potřeba, umyté auto, jemné chmýří, nemilý omyl.

M PS str. 34/ 1, 2 a 5

Aj - začátek 12. lekce v učebnici, umíme písničku:

https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y

Prv - Nadpis Půda + ze strany 40 opsat 1. odstavec do sešitu 

2024-01-18

Středa 17. 1.

Čj PS str. 39/cv. 1, 2, 3

Čtení z vlastních knížek + Děti z Bullerbynu

M PS str. 33

G - bod, přímka, úsečka, polopřímka

Aj PS str. 28/4

https://wordwall.net/cs/resource/35987247/angli%C4%8Dtina/chy%C5%A5-m%C4%9B-kdy%C5%BE-to-dok%C3%A1%C5%BEe%C5%A1-catch-me-if-you-can

učebnice str. 29/4 napsat a naučit

Hv PS str. 4/cv. 5

2024-01-17