pondělí

Učení pro marody

ČJ - PS str. 12 cv. 1 - opakování nauka o slově, Uč. str. 17 - kořen předpona přípona , žlutá rámeček - slova příbuzná,cv.1,2 + modrý rámeček

M - opakování násobilky, pracovní list - třetí sloupeček, procvičování příkladů např. 23x5,17x8,30x8,...

Př - uč. str.15,16, PS str.8 cv.2 , referát na pondělí - 15 vět + obrázek ( vybrat jedno zvíře ze skupiny savců, plazů, ptáků,ryb nebo obojživelníků, např. savci - liška)

Čt - str.12-14

2023-10-02

úterý

Učení pro marody

VL - kraje, uč str. 10, str.11- Olomoucký kraj, str. 12, PS str. 5

ČJ - uč.str.14 cv.1,2, modrý rámeček, PS str. 11, pracovní list

M - slovní úlohy, pozor - převod na stejné jednotky, PS str.8 cv.7,9,10 - skupinová práce, procvičování násobilky

 

2023-09-26

pondělí

učení pro marody

Čj - uč.str.13 žlutý rámeček, PS str. 10

M - převody jednotek ( hmotnost, čas, délka objem), PS str. 8 cv.6,8,10

Čítanka str. 7-9, Dú na pondělí (2.10) - str. 10-11

Př - uč str. 14 - dělení rostlin

uč. str.15 vlastnosti živočichů PS str.8 cv.1

2023-09-25

úterý

učení pro marody

ČJ - nauka o slově, PS str. 6 + zápis slov....xo( souhlásky a samohlásky)

M - PS str.6 - násobilka, str.7 cv. 5 zaokrouhlování

Vl - uč. str. 7,8 mapa,PS str.4 mapa ( kraje - práce s učebnicí)

2023-09-19

pondělí

učení pro marody

ČJ - sloh - orientace v textu PS str. 5 cv.1, str.6 cv.1 - význam slov , uč. str. 9 žlutý rámeček

M - opakování násobilky, str. 6

 Př - uč. str.10, PS str. 6 cv.1-3

Čítanka - str. 5-7 - Velký rozdíl mezi třetí a .......

Příspěvky na SRPDŠ už děti mohou nosit.  Lísteček s informacemi   mají v ŽK.Děkuji

2023-09-18