pondělí

Učení pro marody

ČJ - kontro cvičení v učebnici str.37 cv.2, PS str.33

M - dělení procvičování, uč. str.40 cv.6

Př - uč. str. 32,33, PS str. 15 cv.1

2023-11-27

pátek :)

učení pro marody

ČJ - diktát, uč. 37 cv.2, slovní druhy, PS str.33 cv.1

M - písemné dělení, uč. str.39 cv.1 + postup rámeček, str. 40 cv.1+ postup rámeček

Př - opakování neživá příroda

Hezký víkend přeji

2023-11-24

čtvrtek

Učení pro marody

ČJ -  opaokování vyjmenovaných slov, PS  str.31 cv.1 - po F + slovní druhy, str. 32 cv.1  

M - uč. str. 38 cv.1, PS str. 19 cv.18,20, str.20 cv.1

VL - opakování , v úterý test, PS str. 18,19 , plus učebnice - mapa - orientace

2023-11-23

středa

Učení pro marody

ČJ - dokončení pravního ůistu, uč. str. 36 žlutý a modrý rámeček, Ps str. 31 cv.1-4

M - geometrie, opakování úsečky, přímky, polopřímky, PS str. 36 cv. 1,2

2023-11-22

úterý

Učení pro marody

ČJ - pracovní list - procvičování po V, uč. str. 35 cv.1,2,5

M - uč. str.38 cv.5, PS str.18, 19 cv. 16,17

Vl uč. str. 29 - počasí +podnebí, PS str. 18 - zelený rámeček - zápis z učebnice - Zapamatuj si!, opakování vodstvo a povrch

2023-11-21