čtvrtek

Učení pro marody

ČJ - Ps str. 7, uč. str. 60 cv.5,pracovní list - kontrola slovních druhů + rajčata - koncovky podst. jmen, oranž. str.9

VL - opakování PS str. 33-36

M - rýsování obdélník a čtverec + obvod, PS II.díl str.3 cv.1,2,3, str. 4 cv.5

2024-01-18

středa

Učení pro marody

ČJ - PS str. 7 cv.1-3, oran. str.8

M - konstrukce obdélníka a čtverce + obvod

2024-01-17

úterý

UČENÍ PRO MARODY

Vl - práce s mapou uč. str. 48-55

Čj - oranž. str.7, Ps str. 7 cv.1,3, uč. str. 60 cv.5

M - rýsování , uč. str. 55 cv.6

 

2024-01-16

pondělí

Učení pro marody

 ČJ - PS str.6 - pozor na slovo dítě - nepravidelné skloňování, Uč. str. 58 cv.4,3, oranž. str. 7 cv. 1

M - rýsování , trojúhelník obecný a rovnoramenný + výpočet obvodu

 Př - PS str. 20

Čítanka - 74-76

2024-01-15

středa

učení pro marody 

ČJ - oranž. sešit str. 5

M - rýsování trojúhel.- zápis ,náčrt, konstrukce

2024-01-10