úterý

https://www.youtube.com/watch?v=28LFdlqT_g8

Pohádka na úterý - Hrnečku vař

https://www.youtube.com/watch?v=_39RDGLf9Ho

Písnička - Červená, modrá.....( k našemu novému písmenku "f")- můžete si děti zatancovat i taneček, který jsme se učili :)

2021-04-20

20.4.

přehled učiva

 slabikář str.81, diktát písmen a vět, pracovní list - čtení -Dú + obrázek

matematika str. 48 cv.3,4,6 , pracovní list - sloupeček 39,40

2021-04-20

19.4.

přehled učení

Slabikář str. 80, čtení Dú pracovní list tabulka "f" první tři sloupečky

Písanka str.12

Matematika str. 48 cv.1,2,5, pracovní list - sloupeček č. 37,38

2021-04-19

16.4.

učení pro marody:

slabikář str.78 - dokončení,str.79, Dú vystřihnout písmenko F,f

písanka str. 11

matematika - procvičování sčítání a odčítání 0-10

prvouka str. 55 - Měsíce v roce

Přeji Vám krásný víkend :)M.P.

 

2021-04-16

15.4.

Učivo pro marody

Slabikář str. 76, Dú modrý balonek

Písanka str.7, Dú dopsat, str.10

Matematika - pracovní list - opakování geometrických tvarů a počítání do 10

2021-04-15