25. březen distanční den

Č. j. - pracovní sešit č. 2 str.: 11/ 1, 2, 3, 4
        - list str.: 16/ první a osm slov z druhého sloupečku       
Matematika str.: 23/ 1, 2a,3, 4 10 a 33/1
Domácí úkol písanka str.: 11

2021-03-25

23. a 24. března distanční dny

Č. j. - pracovní sešit č. 2 str.: 10/ celá
        - list str.: 29 všechny tři sloupečky
        - diktát ( z učebnice)
        -  učebnice str.: 61
Matematika str.: 20/ 6, 10 a 21/ celá + nácvik odčítání s přechodem přes 10
Domácí úkol matematika str.: 20/ 7, 8, 9 ( úterý) a dnes písanka str.: 10 + prvouka str.: 44 - přečíst (bude v příloze) a nakreslit "rodinný strom) - postavy nebo obličeje nakreslete a dejte v pátek do tašky

Prvouka str.: 42/ 2, 3 a 43/ celá

44.jpg
2021-03-24

22. března distanční den

Č. j. - učebnice str.: 61/1
        - list str.: 28 2 a 3 
Domácí úkol z českého jazyka - pracovní sešit č. 2 str.: 9/ 4,5 + písanka str. 9 ( předměty na tři řádky)
M - pětiminutovka 21/6
      prac. seš.: 20/5, 21/7
      příklady na rozklad (typ 24 - 6)

2021-03-22

Aj pro 3. A,B

Nepracujte napřed.
Co v po a út?nová slovní zásoba - 18. lekce
pupil´s book 46/1
Vazba There is ..... (Tam je ....) x There are ... (Tam jsou ....)
workbook 46/1
poslech pupil´s book 46/1 připrav si na st nebo čt, zda jsou věty pravdivé x nepravdivé T x F (budeme kontrolovat společně) 
tvoření vět - tabulka v příloze
Pět vět sestav, napiš do sešitu i s překladem do češtiny a poslat.

Út a Čt
pupil´s book 46/2 - 3

workbook 47/ 2, 3 
D.cv.: napiš jiných pět vět podle tabulky, napiš do sešitu i s překladem do češtiny a poslat.

Unit 18 The same or different.docx
There is x there are.docx
87 Stopa 87.mp3
2021-03-21

19. března distanční den

Č. j. - pracovní sešit č. 2 str.: 9/ celá
        - list str.: 28 první sl. + druhý sl. 8 slov

Domácí úkol psaný dneska není, pusťte si videa o Praze stačí do příští středyPrvouka str.: 42


Ahoj děti, pusťte si: povídání o Praze

1. video

https://www.youtube.com/watch?v=T2Z1IdD3cSc&t=145s&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky

2. video
https://www.youtube.com/watch?v=66itSB8c7nU&ab_channel=Z%C3%A1kladn%C3%AD%C5%A1kolaOsmec

3. video
https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw&t=972s&ab_channel=BooktoCZ

Dnes odevzdat: pracovní sešity - mat., č.j., prv. a sešity z č.j., m., diktáty, písanka

2021-03-19