Učivo pro chybějící žáky 11. 10.

Český jazyk

přepis: Půjdeme si spolu zítra hrát na hřiště? Na podzim padá listí ze stromů.

čtení nás baví - str. 14, 15 - pouze přečíst

písanka: dopsat str. 14

Procvičujeme řazení slov podle abecedy pomocí her.

Matematika

dopsat str. 19

do sešitu:

13+5=          20-12=

6+14=          15-4=

11+8=          20-2=

4+15=          18-5=

12+7=          12-11=

2023-10-11

Učivo pro chybějící žáky 10. 10.

Český jazyk

učebnice: str. 16/ 2a,b - napsat ve správném pořadí do školního sešitu

čtení nás baví: str. 13

písanka: str. 13

Matematika

dodělat str. 18

str. 19/1 (2 trohúhelníky spolu s příklady do školního sešitu)

vypočítat 1 sloupeček (vzadu ve školním sešitu)

2023-10-10

Učivo pro chybějící žáky 9. 10.

Český jazyk 

pracovní sešit - str. 12

do sešitu: učebnice str. 12/ 6 a

písanka - str. 12

čtení nás baví - str. 12

Matematika

str. 17/ 1

str. 18/ 2, 3, 4

Procvičujeme písemné sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku (12 - 4, 13 - 5 .....)

Prvouka - povídáme si o dopravních prostředcích

2023-10-09

Učivo pro chybějící žáky 6. 10.

Český jazyk 

učebnice - str. 16/ 1, str. 17

čtení nás baví - str. 11

písanka - dodělat str. 10, str. 11

čtení na víkend - čítanka str. 16, 17

pracovní sešit: v pondělí budeme psát opakování ze str. 12 (pročíst si, nevyplňovat)

Matematika

dopsat str. 16

str. 17/ 2 - 7

Prvouka

str. 12 povídáme si o dopravních prostředcích

2023-10-06

Učivo pro chybějící žáky 5. 10.

Český jazyk

učebnice - str. 13/ 7, str. 14/ 10

do sešitu: učebnice str. 13/ 8, 9

Procvičujeme abecedu, řadíme slova podle abecedy

Matematika

dopsat str. 15

str. 16/ 1, 2, 8

Procvičujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.

2023-10-05