Učivo pro chybějící žáky 2. 10.

Český jazyk

pracovní sešit - str. 10/ 10, 11

čítanka - str. 13, 14

písanka - str. 8

Matematika

str. 14/ 1, 2

ve školním sešitě počítáme jeden sloupeček (příklady nalepené vzadu)

Prvouka - povídáme si o bezpečné cestě do školy, jak se chovat na autobusové zastávce a v autobuse

 

2023-10-02

Baseballové dopoledne

2023-09-25

Učivo pro chybějící žáky 20. 9.

Český jazyk

učebnice - str. 10/ 2 a,b

+procvičujeme abecedu, seřazujeme slova podle abecedy

Matematika

str. 11/ 2

- začínáme se učit počítat příklady s přechodem přes desítku

 

2023-09-20

Učivo pro chybějící žáky 19. 9.

Český jazyk

pracovní sešit - str. 8/ 1, 2, 3, 4

čtení - str. 7/ 1

písanka - dopsat str. 5

Matematika

do školního sešitu:

13+5=          20-10=

17+3=          19-16=

10+6=          18-3=

2+12=          8- 3=

3+15=          19-6=

+ procvičujeme pamětné počítání do 20

str. 10 k procvičování

 

 

 

2023-09-19

Učivo pro chybějící žáky 18. 9.

Český jazyk

Opis: léto, moře, sluníčko, zmrzlina, bazén, pláž

+ vybrat si jedno slovo a použít ho ve větě (větu napsat do sešitu)

Písanka - str. 5/ 5 řádků - procvičujeme správné psaní písmenka f

čtení - opět čteme str. 6 + dokončíme zbývající cvičení, str. 7/ pouze přečíst

Matematika

str. 9

 

 

2023-09-18