Učivo pro chybějící žáky 18. 10.

Český jazyk

učebnice: str. 20

pracovní sešit: str. 14/ 1, 2

- učíme se určovat věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací

Matematika

str. 24/ 2, 3, 4

2023-10-18

Učivo pro chybějící žáky 17. 10.

Český jazyk

učebnice: str. 19

Opis: Podzimní měsíce jsou: září, říjen a listopad. V říjnu máme podzimní prázdniny.

písanka: dopsat str. 16

čítanka - str. 27

Matematika

str. 23/ 4

str. 24/ 1

str. 78/1, 2

+ vypočítat poslední sloupeček v sešitu (děti mají nalepený zezadu)

AJ kroužek - How are you? (viz. příloha)

2023-10-17

Učivo pro chybějící žáky 16. 10.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 13/ 1, 2, 3

do sešitu napsat slova seřazená podle abecedy: zmije, sova, vlk, liška, jezevec, medvěd

čítanka: str. 24, 25 (povídáme si o komiksech)

Matematika

str. 23

Prvouka

- dopravní značky, důležitá čísla 150, 155, 158, 112

 

2023-10-16

Učivo pro chybějící žáky 13. 10.

Český jazyk 

do sešitu: buldok, čivava, dalmatin, jezevčík, mops (seřadit podle abecedy)

písanka: dopsat str. 15

čtení nás baví - str. 15/ 1

Matematika

str. 22

Prvouka - dopravní prostředky, dopravní značky

2023-10-13

Učivo pro chybějící žáky 12. 10.

Český jazyk 

učebnice - str. 18/ 1 (pouze přečíst, povídali jsme si o textu)

čtení nás baví - str. 14

čítanka - str. 23

písanka - str. 15/ 5 řádků

do sešitu: ježek, Halloween, dýně, listí, bary (slova abecedně seřadit a přepsat do sešitu)

Matematika

str. 20

+ procvičujeme sčítání a odčítání do 20

2023-10-12