Atletický čtyřboj

Adam Krebs se umístil na 2. místě v atletickém čtyřboji v kategorii 2. tříd. Gratulujeme.

2022-10-14

Přijímací zkoušky na SŠ

K úspěchu musíme poblahopřát všem deváťákům a páťákům, kteří mají za sebou přijímací zkoušky na gymnázia, střední odborné školy 
a učiliště.

Ve školním roce 2021/2022 se příjímacího řízení na střední školy zúčastnilo 45 našich deváťáků a jak dopadli? 

5 žáků bylo přijato na gymnázia, 1 na gymnázium se sportovní přípravou a 27 na střední odborné školy, 12 žáků pokračuje na středních odborných učilištích.

Z pátých tříd byli přijati 4 žáci ke studiu na osmiletém gymnáziu

Tak tedy blahopřejeme a přejeme, ať se jim daří.

2022-08-26

Dopis z Botanického ústavu

Vždy nás potěší podobné zprávy. Děkujeme prof. RNDr. Miroslavu Vosátkovi CSc. za milá slova a v neposlední řadě skvělým žákům a jejich pedagogům.

Dopis z Botanického ústavu
2022-08-25